a a a a a a

   
   

CLB

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het provinciale CLB, Willekensmolenstraat 140 - 3500 Hasselt.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen nu en in de toekomst.

 

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:

 1. Het leren en studeren
 2. De onderwijsloopbaan
 3. De preventieve gezondheidszorg
 4. Het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB werkt vraaggestuurd: de medewerkers gaan in op vragen van leerlingen, ouders en school.

Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag, ze zijn wettelijk verplicht:

 1. medische onderzoeken
 2. toezicht bij inentingen
 3. maatregelen bij besmettelijke ziekten
 4. hulpverlening bij problematische afwezigheden (leerplichtbegeleiding)

CLB-begeleiding is kosteloos en gebeurt discreet. Op een CLB werken mensen met verschillende opleidingen.
Zij vormen per school een team.

Onze medewerkers:

 1. An Houben: psycho-pedagogisch consulent
 2. An Hemeleers: maatschappelijk werker
 3. Gerda Goffin: paramedisch werker
 4. An Wirix: schoolarts

Het CLB heeft op vastgelegde tijdstippen zitdagen op school.

Leerlingen en ouders kunnen contact opnemen met het CLB, ofwel via de school ofwel rechtstreeks op het CLB.
Het is handig vooraf een afspraak te maken.

 

Beschikbaarheid PCLB 2016-2017

Beste leerkrachten en ouders,

Hieronder de zitdagen van CLB.
Op deze dagen kan u eventueel een afspraak maken met de medewerkers van het CLB op onze school.
19/09, 17/10, 14/11, 28/11, 9/01, 23/01, 6/02, 20/02, 6/03, 20/04, 4/05, 15/05, 26/06

Gelieve telefonisch steeds vooraf een afspraak te maken.

An Hemeleers, maatschappelijke werker
An Houben, psycho-pedagogisch consulente

Provinciaal CLB
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
011/23 81 20
pclb@limburg.be