a a a a a a

   
   

SCHOOLRAAD

Met ingang van 1 april 2005 is in iedere school een schoolraad verplicht. Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

LEDEN
Raadgevende lid                            de directeur
Voorzitter                                        Piet Convents
Secretaris                                        Kenny Bloemen

Inrichtende macht                        Karolien Mondelaers
                                                           Carolien Ackaert

Personeel                                        Piet Convents
                                                           Katrien Dirix
                                                          
Ouders                                             Jeroen Franssens
                                                           Fabienne Masset
                                                          
Lokale gemeenschap                   Edith Decorte
                                                           Bert Smeets