a a a a a a

   
   

BEGELEIDING

  • Een kindvolgsysteem stelt de leerkrachten in staat om zicht te houden op het ontwikkelingsproces van elk kind
  • Een zorgteam (klastitularis, zorgcoördinator, directeur, CLB) ondersteunt leerlingen en leerkrachten
  • Methodieken en materialen ter ondersteuning van het zorgtraject