a a a a a a

   
   

ONS ONDERWIJS

 • Goede structuur en organisatie op schoolniveau
 • Eigentijds onderwijs met de nieuwste leermethodes en een ruim aanbod didactisch materiaal
 • Vorming aangepast aan de mogelijkheden van elk kind: binnenklasdifferentiatie, contract- en hoekenwerk
 • Acties ter ondersteuning van welbevinden van onze kinderen: kinderen screenen zelf hun welbevinden vanaf de tweede kleuterklas (Laevers, CEGO), attenties bij hun verjaardag, feesten (carnaval, sinterklaas, paashaas, grootoudersfeest, eerste communie, schoolfeest) , schoolreizen, …
 • Projectwerking rond milieueducatie (MOS-school) en het gezondheidsbeleid
 • Werken aan de socio-emotionele ontwikkeling via allerlei methodes: axenroos, Miembo, Hopla-koffer, doos en huis van gevoelens, screening van welbevinden en betrokkenheid door de leerlingen
 • Aandacht voor samenhorigheid door het aanbieden van klasdoorbrekende activiteiten en het organiseren van maandopeningen
 • Optimale doorstroming proberen te realiseren door de integratie 3de kleuterklas/eerste leerjaar, doorschuifuurtje, oriëntering zesde leerjaar en klasdoorbrekend werken.
 • Ruim platform aanbieden voor sporteducatie: lessen bewegingsopvoeding, zwemmen, schaatsen, sportdagen, ingerichte speelplaatsen, sportklassen, deelname aan SVS
 • Onze kinderen leren studeren en zelfstandig werken m.b.v. Stippestappen
 • Doorheen de kleuterafdeling en het lager onderwijs werken met methodes die op elkaar aansluiten
 • Het onderwijs in de klas ondersteunen met culturele, sportieve, natuurgebonden en sociale activiteiten
 • Mogelijkheid creëren om projectmatig te leren: Filipijnenatelier, sportklassen, natuurklassen, zooklassen, zeeklassen en klasdoorbrekende activiteiten
 • Intensief werken aan een degelijk gezondheidsbeleid via een concreet uitgeschreven plan met haalbare acties op klas- en schoolniveau doorheen het hele schooljaar