a a a a a a

   
   

SPEELPLAATS

z z
z z
  • Aparte speelplaatsen voor kleuters en lagereschoolkinderen
  • Inrichting van de speelplaatsen nodigt uit tot spel:
          Kleuters: zandbak, treintje, ballenvanger, speeltuigcombinatie
          Lager: voetbal-, basketbal- en trefbalveld en een speeltuigcombinatie
          Belijning speelplaats: hinkelperken
  • Verschillende afvalbakken voor het behoud van een nette speelplaats