a a a a a a

   
   

SAMENWERKING

  • Maandelijkse informatiebundel om de betrokkenheid te verhogen.
  • Een ouderraad die op positieve wijze mee school maakt.
  • Informele en formele contacten.
  • Openkijkdagen voor nieuwe ouders.