a a a a a a

   
   

BASO-FICHE

De BaSO-fiche is een gezamenlijk initiatief van ALLE Hasseltse scholen, scholengemeenschappen en Lokale Overlegplatforms (LOP) van Hasselt.

De BaSO-fiche Hasselt is een papieren document met een overzicht van alle zorginitiatieven die in het basisonderwijs werden genomen om uw kind optimaal te ondersteunen.
Het wordt door het zorgteam van de school, in samenspraak met u als ouders en het CLB opgesteld en aan u overhandigd.
De ouders zijn, en blijven eigenaars van dit unieke document en beslissen zelf of ze de fiche al dan niet zullen overhandigen aan de secundaire school.
Op geen enkele andere manier kunnen gegevens doorgegeven worden tussen scholen onderling!
Het is natuurlijk in het belang van uw kind dat de secundaire school zo vlug mogelijk een volledig zicht krijgt op zijn of haar mogelijkheden.
Ze doen dit door een verantwoord onthaalbeleid waar er door alle deelnemende scholen gevraagd wordt naar de BaSO-fiche.
De fiche zal enkel gebruikt worden om de inschrijving vlot te laten verlopen zodat er geen belangrijke gegevens verloren gaan.