a a a a a a

   
   

BEGELEIDING

Schoolrijpheid
Is mijn kind klaar om naar het eerste leerjaar te gaan?
Wat moet mijn kind allemaal kennen en kunnen om de stap naar het lager onderwijs aan te kunnen?
Welke testen worden afgenomen in de derde kleuterklas?
Hoe kan ik mijn kind helpen om zich voor te bereiden voor het eerste leerjaar?

Wie op deze vragen een antwoord wil vinden, kan inschrijven voor de informatieve vergadering van het CLB over schoolrijpheid die jaarlijks doorgaat in de derde kleuterklas.

Naar het secundair
Welke secundaire school kies ik best voor mijn kind?
Welke studierichting past het best bij mijn kind?
Wanneer organiseren de secundaire scholen van de nabije omgeving opendeurdagen?

Als ouders van de zesdeklassers zit u met veel vragen waarmee wij u graag helpen. Een informatieve vergadering door het CLB moet voor u enige klaarheid hierin scheppen.

Ook uw kind heeft begeleiding nodig. In de klas wordt het secundair onderwijs uitvoerig voorgesteld en besproken. Via een werkboekje leert uw kind stapsgewijze kennismaken met tal van scholen en studierichtingen.

De leerkracht informeert bij het kind naar zijn/haar keuze en bespreekt de schoolresultaten met het CLB en het zorgteam.
Tenslotte worden onze bevindingen uitvoerig toegelicht en besproken tijdens een oudercontact. U staat er niet alleen voor!