a a a a a a

   
   

BETALINGEN

Alle betalingen op school worden via factureersysteem gevorderd.

In de klas tekent de leerkracht op wie drankbonnetjes bestelt, wie deel neemt aan een activiteit, wie zich abonneert op een tijdschrift,…
Op het einde van een periode bundelt het secretariaat de wekelijkse onkosten en factureert.
De periodieke factuur met overschrijvingsformulier wordt vijf keer per schooljaar via uw kind meegegeven.

We vragen aan de ouders om de betalingen tijdig af te handelen.