a a a a a a

   
   

OUDERCONTACTEN

De ouders blijven de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Zij vertrouwen ons hun kind toe om op een deskundige manier onderwijs en opvoeding aan te bieden.
Daarom streven we naar een goede samenwerking en communicatie met de ouders. Dit proberen we te realiseren door:

  1. Informele contacten met de leerkrachten
  2. Openkijkdagen in de kleuterafdeling
  3. Oudercontacten voor kleuterafdeling en lagere afdeling

*begin september:
gezamenlijke informatievergadering met mogelijkheid tot afspraak voor een individueel gesprek achteraf

*voor de herfstvakantie: individuele oudercontacten enkel in het 1ste leerjaar

*voor de kerstvakantie: alle klassen individuele oudercontacten

*voor de paasvakantie: alle klassen individuele oudercontacten

*voor de grote vakantie: op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders

  • De schoolagenda in het lager onderwijs en het heen-en-weerschriftje in het kleuteronderwijs om dagelijks contact te houden
  • Maandelijks worden ouders over activiteiten op klas- en schoolniveau geïnformeerd via de ‘activiteitenkalender’. Deze wordt op gimme geplaatst.

Voor een verhelderend gesprek met directie of leerkrachten over mogelijk dringende problemen of bezorgdheden betreffende uw kind moet u niet wachten tot aan de oudercontacten. U kunt daarvoor best de betrokkenen contacteren om uw bezorgdheid te bespreken.

“De beste manier om een probleem te omzeilen, is het op te lossen!"