a a a a a a

   
   

RAPPORTEN

Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport.

In onze school wordt vier maal per schooljaar gerapporteerd:

  1. voor de herfstvakantie
  2. voor de kerstvakantie
  3. voor de paasvakantie
  4. op het einde van het schooljaar

Het rapport wordt tweemaal per jaar aan de ouders toegelicht en aangevuld met een mondelinge evaluatie (Kerstmis en Pasen).

Het schoolrapport wil een totaalbeeld van het kind weergeven. Het werd opgebouwd rond volgende aspecten: vaardigheden, werkgewoonten en gedragingen, kennis.

Op het rapport vindt u eveneens de vakken lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing.