a a a a a a

   
   

SCHOOLFOTOGRAFIE

Bij inschrijving vullen ouders een formulier in betreffende foto’s en filmpjes.

Indien wenselijk kan dit formulier gedurende de schoolloopbaan van uw kind aangepast worden. Hiervoor kan u contact opnemen met de klasleerkracht of directie.

Er worden klasfoto’s en individuele foto’s genomen door een professionele fotograaf, enkel indien de ouders hierin toestemden.