a a a a a a

   
   

STUDIETOELAGEN

Vanaf schooljaar 2008-2009 voerde de overheid een schooltoelage in, ook voor kleuters en kinderen van de lagere school (€ 90, € 135 tot € 180 per jaar). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van een gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn: 

KLEUTERS

Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen:

Minder dan drie jaar: 100 halve dagen

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen

4 jaar op 31/12: 185 halve dagen

5 jaar op 31/12: 220 halve dagen

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig 

LAGER

Maximum 29 dagen ongewettigd afwezig, twee jaar op rij heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerling twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is). 

Aanvragen

Via www.schooltoelagen.be (vanaf 15 augustus 2008)

Meer vragen: communicatie.studietolagen@vlaanderen.be 

U kan ook aanvraagformulieren verkrijgen op school bij de directie. Wij helpen u graag om uw aanvraag in te vullen.

Ook uw mutualiteit voorziet een financiële tussenkomst bij sommige activiteiten. Laat u hierover informeren.