a a a a a a

   
   

VERJAARDAGEN

Verjaardagen van de kinderen gaan niet onopgemerkt voorbij in de school!
In de klassen van de kleuterafdeling en de lagere klassen worden de jarigen in de bloemetjes gezet. De kinderen krijgen dan ook een klein cadeautje van de school.
Tijdens de maandopeningen worden de jarigen vermeld en wordt er voor hen gezongen. Hun namen staan genoteerd in de activiteitenkalender.

Leerkrachten en medeleerlingen kunnen bij verjaardagen worden getrakteerd enkel en alleen met een gezond stuk fruit ofwel met een koek.
Indien er andere traktaties worden aangeboden, zullen deze aan de ouders worden terugbezorgd.
Ouders voorzien best geen speciale verpakkingen of versieringen bij het fruit. Dit kan alleen maar leiden tot misverstanden.