a a a a a a

   
   

De Axenroos

De axenroos is een instrument om als school te werken aan de eindtermen sociale vaardigheden. De methode wordt zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school gehanteerd.
De axenroos wordt gevormd door 10 dieren, elk met een herkenbaar sociaal gedrag.
Axen zijn mogelijkheden die de mens in zich heeft om met anderen om te gaan.
Iedereen heeft eigenschappen van alle dieren in zich of zou die althans moeten hebben, want mensen zijn pas sociaal vaardig wanneer zij alle axen bewandelen.

Er zijn velerlei relatiewijzen, waaruit men naar gelang de omstandigheid zijn keuze maakt. De relatiewijzen worden de kinderen in de axenroos aangeleerd door te vergelijken met typische gedragingen van dieren in verhalen.

Elke maand staat een axenroosdier in de kijker.