a a a a a a

   
   

CONTRACTWERK

Een werkvorm waarbij het zelfstandig werken op een volwaardige manier aan bod komt is het contractwerk. Dit is een organisatievorm waarbij voor elke leerling een activiteitenpakket met moet- en magopdrachten wordt samengesteld. De opdrachten worden formeel in een werkbrief vastgelegd. Binnen een bepaalde periode (contractwerktijd) moet de leerling deze opdrachten individueel of in groep afwerken, waarbij hij/zij relatief zelfstandig over de duur én de volgorde van de onderscheiden activiteiten kan beslissen.
Contractwerk stimuleert volgende vaardigheden:

  • zelfstandig leren verwerken van informatie
  • leren plannen en organiseren van leeractiviteiten
  • leren omgaan met de tijd
  • leren oplossen van allerlei problemen
  • leren gebruik maken van informatiebronnen
  • toezien op de kwaliteit van het eigen leerproces
  • voeling krijgen met eigen leerprocessen
  • voeling krijgen met eigen leer- en werkhouding
  • leren samenwerken met anderen

Contractwerk stimuleert ook de motivatie en de betrokkenheid door het aanbieden van verschillende soorten uitdagende opdrachten met aangepaste moeilijkheidsgraad.
Contractwerk speelt in op de verschillen tussen de leerlingen doordat de leerlingen de volgorde en het tempo zelf kunnen bepalen.
De rol van de leerkracht is van leider veranderd in begeleider.
Sommige leerlingen krijgen extra hulp en ondersteuning.
Met het contractwerk wordt gestart in de derde kleuterklas.