a a a a a a

   
   

DOORSTROMING

Integratie tussen kleuterschool en lagere school en tussen de verschillende klassen werkt drempelverlagend.

Hoe werken wij aan dit aspect?

Wekelijks wisseluurtje 3de kleuterklas-eerste leerjaar
Eén keer per week gaan de eersteklassers terug naar de kleuterafdeling en oefenen de kleuters schrijfmotoriek in het eerste leerjaar met als doelen:

  1. De continuïteit tussen de kleuter- en lagere school waarborgen.
  2. De drempelvrees bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar beetje bij beetje overwinnen.
  3. Vertrouwd geraken met het klaslokaal van het 1ste leerjaar
  4. De leerlingen van het eerste leerjaar de kans geven om nog even terug te gaan naar hun kleuterklas en deel te nemen aan de activiteiten die de kleuterleidster organiseert
  5. De kinderen plezier laten beleven aan echt spelend leren
  6. De kinderen laten deelnemen aan allerlei activiteiten : wiskundige initiatie, voorbereidend lezen, bewegingsopvoeding, beeldopvoeding, muzische opvoeding, ...
  7. De schrijfmotoriek oefenen

Doorschuifuurtje
Op het einde van het schooljaar van het schooljaar ‘schuiven’ de klasgroepen door naar de volgende klas. Ze maken in een notendop kennis met de nieuwe leerkracht en het nieuwe klaslokaal. Een voorsmaakje voor het volgende schooljaar!

Klasdoorbrekend werken
Leerlingen van verschillende klasgroepen en leeftijden worden gemengd. De gevormde groepen voeren gezamenlijk een activiteit uit.
Voorbeelden:
-klasdoorbrekend dansen in het kader van axenroos
-klasdoorbrekend koken in het kader van ons gezondheidsthema ‘gezonde voeding’