a a a a a a

   
   

GEZONDHEIDSBELEID

Sinds september 2007 wordt van scholen verwacht dat zij zich inspannen om een gezondheidsbeleid uit te stippelen op maat van hun leerlingen.

Gezondheidseducatie is al enkele decennia een belangrijke onderwijsactiviteit.
Maar er is meer nodig dan kennis en inzichten.
Bij gezondheidsbevordering worden het klas- en schoolklimaat, de schoolinfrastructuur en de schoolomgeving aangepakt. Zo wordt de school een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren.

Belangrijk is dat alle schoolbetrokkenen, maar ook de ouders gesensibiliseerd worden om mee te werken om van de school een gezonde leeromgeving te maken.

Werk maken van gezondheid op school situeert zich op volgende domeinen:

 1. Gezonde voeding
 2. Beweging
 3. Preventie
 4. Omgaan met ziekte en verlies
 5. Socio-emotioneel
 6. Relaties en seksualiteitsbeleving

Het schoolteam stelde een actieplan op om deze thema’s intensief uit te werken:

 1. Schooljaar 2007-2008: gezonde voeding en beweging
 2. Schooljaar 2008-2009: preventie en omgaan met ziekte/verlies
 3. Schooljaar 2009-2010: socio-emotioneel en relaties/seksualiteitsbeleving
 4. Schooljaar 2010-2011: op zoek naar een evenwichtig ontbijt
 5. Schooljaar 2011-2012: welbevinden op school en daarbuiten
 6. Schooljaar 2013-2014: gezonde voedingsgewoonten aanleren

In de loop van het schooljaar worden heel wat initiatieven voorbereid door onze werkgroep. Deze krijgen concrete gestalte in acties op klas- en schoolniveau. Naast geïntegreerde activiteiten doorheen het schooljaar, is er telkens een projectweek voorzien om het thema extra in de kijker te zetten.

Van de scholen wordt verwacht dat in de periode 2010-2013 welbevinden en geestelijke gezondheid in de focus worden geplaatst binnen het gezondheidsbeleid.