a a a a a a

   
   

HOEKENWERK

Hoekenwerk is een vorm van differentiatie, waarbij de kinderen aan de hand van opdrachtkaarten, fiches en instructieve spelen individueel of in kleine groepjes in «hoeken» werken om zo op eigen ritme en op eigen niveau verschillende stappen van het leerproces te verwerken.

Vormen van hoekenwerk:

  1. Carrousel- of doorschuifsysteem: systeem, waarbij de leerlingen op vastgestelde tijdstippen naar de vooraf vastgestelde volgende opdracht overgaan

  2. In combinatie met contractwerk: de leerlingen krijgen opdrachten, vastgesteld in een individueel contract, die opdrachten kunnen ook in de hoeken of met het materiaal van de hoeken worden uitgevoerd.

Hoekenwerk werkt motiverend:

  1. Leerlingen zijn actiever bezig.
  2. Omdat ze tegen een bepaalde tijd moeten klaar zijn, zit er een zekere uitdaging in
  3. Het geeft je de mogelijkheid om te differentiëren.
  4. Doordat er ook keuzeopdrachten (van verschillende aard) worden aangeboden, vindt ieder leerling wel iets wat hem/haar aanspreekt.
  5. Ook het feit dat ze bepaalde opdrachten (of de volgorde) mogen kiezen, geeft leerlingen een zeker gevoel van vrijheid, waardoor hun motivatie stijgt