a a a a a a

   
   

Huiswerkbeleid

Met huiswerk wordt al het werk bedoeld dat de leerlingen thuis voor de school doen. Dit zijn alle geschreven taken, te leren lessen, voorbereidingen en opdrachten ter ondersteuning.
Niet alleen de meeste ouders zijn voorstander van huiswerk, ook het schoolteam is van opvatting dat huiswerk een belangrijk onderdeel is van het onderwijs en van het leren ‘leren’ van onze kinderen.

 

 

 

Huiswerk is een werkvorm om bepaalde doelstellingen te bereiken:

1.Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas werd gestart. Het inoefenen, herhalen of zelfs verdiepen van de leerstof breidt de leertijd uit.

2.Huiswerk legt een brug tussen school en thuis. Het biedt de school de kans om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Die betrokkenheid en interesse voor het schoolleven van het kind is van essentieel belang voor de motivatie van het kind.

3.Kinderen leren zelfstandig werken. Zo bereiden we hen voor op het middelbaar onderwijs.
Op school maken we de nodige tijd vrij om kinderen te leren ‘leren’.

4.Huiswerk draagt bij tot attitudevorming. Een goede werk- of studiehouding is niet alleen van belang bij het leren of studeren, maar is in de toekomst op elk vlak van fundamenteel

Hier kunnen tips voor kids worden geraadpleegd.
Hier staan tips voor de ouders.