a a a a a a

   
   

ICT

ICT: Wat is dat?

ICT staat voor Informatie- en CommunicatieTechnologie en verwijst naar alle nieuwe middelen die in de huidige samenleving gebruikt worden om informatie te bewaren, versturen en communiceren. ICT is dus meer dan enkel het gebruik van computers. Onder ICT verstaan wij ook TV, tablet, DVD, videocamera, smartboard, fototoestel, ...

Waarom ICT integreren in onze school?

Kinderen groeien vandaag de dag op in een maatschappij waar deze technologische vernieuwingen steeds meer op de voorgrond komen te staan.
Ze worden al op jongere leeftijd geconfronteerd met de snelle evolutie van de informaticamaatschappij.
Wij willen de leerlingen ook op ICT vlak optimale leerkansen bieden, zodat zij op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier met deze nieuwe middelen leren omgaan.

Leerlingen vertrouwd maken met het computergebruik laat hen toe om op een aangepaste manier te functioneren in een maatschappij waar ICT alomtegenwoordig is.

Bovendien biedt het gebruik van ICT ook mogelijkheden om het onderwijs en daardoor ook de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren.
- De leerkrachten krijgen immers meer mogelijkheden om leerlingen op eigen niveau en op eigen tempo aan het werk te zetten.
- De leerlingen worden stilaan vertrouwd met stappen die nodig zijn om zelfstandig hun eigen leerproces in handen te nemen.
Zo worden zij begeleid in het opzoeken, analyseren, evalueren, communiceren en bewaren van informatie via ICT en in het ontwikkelen van vaardigheden om problemen op te lossen, samen te werken,

Hoe werken wij met ICT?

- In elke klas zijn er minimum 2 computers met internetverbinding aanwezig. Deze computers beschikken tevens over een veelheid aan educatieve software om het leerproces te ondersteunen.
- De leerkrachten streven er naar om ICT te integreren in de gewone lessen en in het hoekenwerk of contractwerk.
- Het zesde leerjaar en het tweede leerjaar heeft een eigen weblog waar zij hun eigen schoolervaringen met de buitenwereld delen. (http://tuilt.classy.be)
- De leerkrachten leren leerlingen verschillende multimedia bronnen zoals een fototoestel, videocamera,.. hanteren.
- Onze school heeft een digitaal schoolbord dat leerlingen en leerkrachten laat kennis maken met de mogelijkheden van ICT.
- Onze school heeft een computerklas bestaande uit 8 computers met internetverbinding.
- Elk schooljaar wordt er een heuse ICT-dag georganiseerd waarbij de kinderen kennis kunnen maken met de nieuwste technologiën.

Wat doet de ICT-coördinator?

- De ICT-coördinator zal in overleg met de leerkrachten nieuwe software aanbieden die aansluit bij de lessen en projecten rond ICT opstarten.
- De ICT-coördinator lost technische problemen op en zorgt voor gebruiksklare materialen.
- De ICT-coördinator onderhoudt de website.
- De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het bestellen van ICT-materialen.
- De ICT-coördinator werkt een ICT-beleidsplan uit en zorgt voor de opvolging hiervan.