a a a a a a

   
   

MAANDOPENINGEN

Maandopeningen zijn momenten waarop alle kinderen en alle leerkrachten samenkomen om een nieuwe maand te openen.
Maandopeningen passen in de sociaal-emotionele ontwikkeling op schoolniveau.

De samenhorigheid, de verbondenheid en de onderlinge betrokkenheid krijgen extra aandacht.
Tijdens die maandopeningen bespreken we een gemeenschappelijk aandachtspunt, een maandpunt. De leerkracht van dienst stelt het nieuwe maandpunt voor.

We informeren de kinderen over activiteiten die in de loop van de maand op het programma staan.

De vertegenwoordigers van de kindergemeenteraad informeren de leerkrachten en medeleerlingen over lopende acties.

En dan is er ruimte om te feesten! Alle jarigen van de maand worden gevierd en krijgen van de school een kleine attentie.