a a a a a a

   
   

MOS

Tijdens het schooljaar 2003-2004 stapte onze school in dit project van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Limburg.
Milieuzorg maakt opgang in verschillende sectoren. Het besef groeit dat alle betrokkenen in de maatschappij voor het milieu verantwoordelijk zijn en milieu-inspanningen moeten doen. De school is een belangrijke partner bij die bewustwording.
Milieuzorg Op School gaat verder dan het verwerven van kennis en inzicht in natuur en milieu. Via participatie krijgen kinderen de kans om mee te werken aan een milieuvriendelijke school.
Ze brengen milieuvriendelijk gedrag in de praktijk. De kinderen van vandaag zijn de verantwoordelijken voor morgen.
Om dit milieuvriendelijk gedrag op gang te brengen werkte de school intensief rond thema’s.

Ø       2003-2004 thema AFVAL
Ø       2004-2005 thema WATER
Ø       2005-2006 thema NATUUR OP SCHOOL
Ø       2006-2007 thema ENERGIE
Ø       2009-2010 thema NATUUR ROND SCHOOL: PARK WIJNGAERTSVELD
Ø       2012-2013 thema OMGAAN MET AFVAL
Ø       2014-2015 thema KOSTBAAR WATER
Ø       2015-2016 thema MILIEUVERVUILING
Ø       2016-2017 thema DROMEN

Wat startte als een symbolische actie om het kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondetussen uitgegroeid tot een vaste waarde op onze school. Elk jaar wordt voor de Dikketruiendag dan ook een ludieke en educatieve actie op touw gezet. Dikketruiendag zal dit schooljaar doorgaan op 17 februari.

 

De school behaalde in 2003-2004 logo 1 en in 2005-2006 werd de school voor zijn inspanningen beloond met logo 2.
Deze logo's prijken aan de schoolingang.
In onze dagdagelijkse praktijk weerspiegelt deze basishouding zich op klas- en schoolniveau.