a a a a a a

   
   

TUTORLEZEN

Om het technisch lezen een positieve impuls te geven werkt de school met tutorlezen.
Bij tutorlezen begeleidt een leerling van de vijfde klas een leerling van het 2de leerjaar bij het technisch en begrijpend lezen. (per week 2x een half uur).

Zo samen lezen is leerzaam. Het is gezellig en heel effectief. Kinderen kunnen op die momenten veel van elkaar leren, niet alleen op gebied van lezen, maar ook op gebied van ‘omgaan met elkaar’.
*voor elk kind is er individuele begeleiding, waardoor er veel meer oefentijd is
*doordat het lezen beter zal gaan, zal het zelfvertrouwen van het kind toenemen
*er ontstaat een goede band tussen de grote en kleine kinderen, hetgeen de schoolsfeer bevordert
*de kinderen leren verantwoording dragen en leren leiding geven of leiding aanvaarden
*de kinderen leren samenwerken en meer respect en waardering opbrengen voor elkaar
*het efficiënt werken zal verbeteren: tijdsplanning, ordening van materialen, stipt en nauwkeurig werken
*de kinderen ontwikkelen hun doorzettingsvermogen en leren geduld en aandacht hebben voor een ander
*kinderen krijgen meer plezier in het lezen
*de leesniveaus stijgen sneller

De voorbereiding van de tutoren (leesmakkers) gebeurt in de vijfde klas, en dat in de vorm van een aantal lessen ‘Hoe word ik een goede leesmakker?’

Door deze unieke werkwijze te hanteren, tracht de school kinderen meer leesplezier en leesbegrip bij te brengen.