a a a a a a

   
   

VERKEERSEDUCATIE

Verkeers- en mobiliteitseducatie is een belangrijke opdracht voor de basisschool. Een goede attitudevorming en een praktijkgerichte aanpak zijn daarbij noodzakelijk. Via een brede waaier van initiatieven proberen we deze doelstelling te bereiken:

1.Lesmethode ‘knipperlicht’
Kleuters en alle klassen lager onderwijs hanteren de lesmethode ‘knipperlicht nieuw’. Deze eigentijdse methode werd ontwikkeld i.s.m. het Belgisch instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV)

2.Sam de Verkeersslang (alle klassen)
Veilig en milieuvriendelijk naar school gaan, daar draait het om in dit spel. Deze spaaractie wil de kinderen van de basisschool stimuleren om gedurende de week zelfstandig of onder begeleiding veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. De spaaractie wordt één week lang in schoolverband gespeeld . Elke keer dat een leerling milieuvriendelijk naar school komt, te voet, per fiets of ev.met de bus, tijdens de schoolspaaractie, krijgt hij/zij een stip. Al die stippen worden aangebracht op kaartjes. De kaartjes worden aangebracht op één groot spaaractiespandoek van de school. De bedoeling is dat het spandoek zo vol mogelijk geraakt.
Voor hun inzet ontvangen de kinderen een aandenken.

3.Autoluwe dag
Die dag gaan we ons extra inzetten om de auto aan de kant te laten staan om naar school te komen.

4.Fietscontrole en graveren
Stad Hasselt ondersteunt de school tijdens deze verkeersweek met gratis fietsgraveren en een wettelijke en technische fietscontrole. Na het graveren wordt een attest bezorgd dat bij eventueel verlies van de fiets nuttig is. Aan de hand daarvan kan de fiets terug worden bezorgd bij de rechtmatige eigenaar.

5.De dodehoekkoffer (3de, 4de, 5de en 6de leerjaar)
Jaarlijks sterven in ons land gemiddeld twaalf fietsers onder de wielen van een vrachtwagen bij dodehoekongevallen. Dit cijfer ligt nog verontrustend hoog, zeker nu steeds meer vrachtwagens over een dodehoekcamera of –spiegel beschikken. De ‘dodehoekkoffer’ is een initiatief van de Fietsersbond. Het is een educatieve koffer die de jonge fietser bewust wil maken van de gevaren rond de ‘dode hoek’.

6.Voorstelling verkeer (alle klassen)
Via theatervoorstellingen stimuleren we veilig verkeersgedrag bij onze kinderen.

7.Verkeerspark Kiewit (3de en 4de leerjaar)
Veilig bewegen in het verkeer! Dat is een hele opgave. Zeker wanneer je klein bent en nog altijd niet goed weet hoe je je tussen al die auto’s moet gedragen. Het is dan ook erg belangrijk dat kinderen leren welke regels er gelden. Even belangrijk is dat ze dit ook kunnen inoefenen. Daarom ontwikkelde stad Hasselt het idee om theorielessen over het verkeer te koppelen aan een echt verkeerspark. Het verkeerspark is geïntegreerd in het sportcentrum van Kiewit.

8.’t Is klasse met de politie (6de leerjaar)
Een educatief project waarbij de nadruk wordt gelegd op het contact tussen politie en de kinderen van de zesde klas. Het project omvat twee thema’s : kennismaking met de politie en drugs.