a a a a a a

   
   

ZELFSTANDIG LEREN

Hoe pak je een opdracht aan? Hiervoor gebruiken wij op school de methode van Meichenbaum. Met behulp van dit stappenplan stimuleren we het zelfstandig leren.

Fase 1: WAT MOET IK DOEN,
De opdracht beluisteren, lezen, verwoorden.

Fase 2: HOE GA IK HET DOEN?
Nadenken over de opdracht en een systeem bedenken om de opdracht uit te voeren.
De stappen ordenen en de nodige materialen klaarleggen.

Fase 3: IK VOER MIJN TAAK UIT!
Nauwkeurig stap voor stap werken, de taak afwerken

Fase 4: WAT VIND IK ERVAN?
Stap voor stap nakijken en controleren
Kinderen die voeling krijgen met hun eigen leerproces, die de kwaliteit van hun leren kunnen bewaken, worden vaardige leerders en probleemoplossers. Dat kunnen ze al heel jong leren.


Hoe stimuleer ik als ouder het zelfstandig leren bij mijn kind? Enkele tips:
- Bouw het stappenplan in alledaags situaties in: tafel dekken, pyjama aandoen, computerspelletjes spelen, boodschappenlijstjes opmaken. Als uw kind nooit volgens een plan moet werken, zijn oplossingen of resultaten nooit moet controleren, nooit iets moet afwerken, nooit iets tegen zijn zin doet, is het bijna logisch dat hij dat bij zijn schoolwerk ook niet doet.
- Wat kinderen overdag ervaren is veel belangrijker dan wat ze tijdens het huiswerk- en lessenuurtje thuis ervaren: leren volhouden, hulp gaan vragen, zelf dingen leren oplossen, geen ondoordachte beslissingen nemen
- Laat kinderen fouten maken. Ook in hun huiswerk. Fouten zijn leerkansen. Hoe uw kind zijn werk aanpakt is belangrijker dan het resultaat (de cijfers op het rapport).
- Leer kinderen hoe ze zelf een probleem kunnen aanpakken. Beantwoord een vraag met een nieuwe. Zo zet je kinderen aan om na te denken.
- Kinderen leren meestal niet uit zichzelf. Doe het stappenplan eens voor met een eigen taak (boodschappen doen in het warenhuis), doe het stappenplan ook eens samen. Kinderen nemen uw gedrag vlug over.
- Spreek met uw partner af hoe u uw kind wil begeleiden in leren leren. Geef geen tegenstrijdige signalen.
Download het stappenplan : http://www.klasse.be/ouders/