PROCES VAN MECHELEN

Vonnis Krijgsraad van Mechelen dd. 7 mei 1946
Arrest Militair Gerechtshof, Brussel dd. 14.11.1946

Worden terechtgesteld op 12 april 1947: Wyss, Fernand; De Saffel, Marcel; Lampaert, Adolphus; Pellemans, Jan; Brusselaers, Felix; Raes, Eugène; Van Praet, Petrus; Carleer, Karel; Obler, Walter; Lewin, Sally; Hermans, Guillaume en Vermeulen, Georges

Worden ter dood veroordeeld maar niet terechtgesteld en begenadigd bij gewoon Koninklijk Besluit: Van Neck, Frans en Vandevoorde, Gaston

Worden ter dood veroordeeld bij verstek: De Bodt, Rijkaard en De Vos, Valéry: (veroordeling ingetrokken door vonnis Krijgsraad van Antwerpen dd. 9.2.1955, want reeds overleden op 12.8.1944)