Welkom

Het alcoholisme wordt aanzien als een belangrijke gezondheidsprobleem. In België is het de vierde grootste doodsoorzaak na verkeersongevallen, hartziekten en kanker - en het schaadt niet alleen de alcoholisten. Anderen worden erdoor benadeeld; thuis, op het werk en op de weg. Alcoholisme kost de gemeenschap miljoenen per jaar. Zelfs indien je nooit een alcoholist zult worden, kan het alcoholisme een invloed hebben op je leven. We hebben heel wat geleerd over het herkennen van alcoholisme, maar tot nog toe heeft men geen middel tot preventie ontdekt, omdat niemand precies weet waarom sommige drinkers alcoholist worden. Dokters en wetenschappers zijn het nog niet eens geworden over de oorzaak (of de oorzaken) van alcoholisme. Daarom concentreert AA zich op het helpen van mensen die alcoholist zijn, zodat zij kunnen ophouden met drinken en kunnen leren een normaal en gelukkig leven op te bouwen zonder alcohol.

Noot:

In deze tekst wordt de alcoholist gemakshalve aangeduid met HIJ. Het spreekt vanzelf dat hij of zij wordt bedoeld.