Secro logo
Fotobanner


Secro bvba

Secro
bvba
Residentie Victoria
Secro
bvba
 

Het ontstaan van een freelance secretariaat is tegenwoordig een trend geworden. Niet zozeer als een modeverschijnsel, dan wel veeleer uit noodzaak. Vele bedrijven willen starten met een project met zo min mogelijke onkosten, gaande van het aanschaffen van meubilair tot het aanwerven van werknemers.

Een minpunt hierbij is de verspilling van tijd en energie die aan bezigheden besteed worden, welke helemaal niets met het eigenlijke werk te maken hebben. De bedrijfsuitgaven overstijgen hierdoor vaak de inkomsten. Bij het gebruik van een freelance secretariaat wordt dit tot een minimum herleid. Het bedrijf hoeft zich geen zorgen te maken met het aankopen van meubilair, noch over het uitbetalen van lonen, vakantieuitkeringen, bijdragen zoals RSZ ed. Om niet te spreken over het ziekteverlet om welke reden dan ook. Een bedrijf staat of valt uiteindelijk met de inzet en motivatie van zijn medewerkers.

Het freelance secretariaat is echter nog steeds een vrijwel onbekend domein. Vaak wordt gevraagd wat het freelance secretariaat eigenlijk inhoudt. Wel, dezelfde werkwijze wordt hierbij gehanteerd als in alle andere bedrijven met vaste medewerkers, gaande van prospectie tot het schrijven van een brief. Alleen beschikt Secro bvba over meer ervaring op verschillende gebieden. Er kan desnoods dadelijk ingesprongen worden om een project zo snel mogelijk tot een goed en perfect einde te brengen zonder extra uitgaven.

Bij een freelance secretariaat wordt de klant bijgestaan vanaf het eerste moment dat de opdracht aanvaard wordt tot op het einde ervan, zelfs voor het schrijven van een gewone brief. De klant betaalt gewoon de geleverde prestatie d.m.v. een factuur, niets meer en niets minder. De prijs is in vele gevallen lager dan de uit te betalen lonen aan eigen werknemers, zonder verdere kopzorgen.

Secro bvba biedt geen meubilair aan, verhuurt noch kantoorruimte, maar biedt alle soorten van diensten aan.
Secro bvba heeft op dit vlak vele troeven in handen. Dit secretariaat werd een aantal jaren geleden opgestart door een zeer bedreven directiesecretaresse, in vele takken van de job op de hoogte en in het bezit van de nodige infrastructuur.
Na verschillende jaren gewerkt te hebben bij verscheidene bedrijven, waarbij de nodige bagage aan ervaring vergaard werd, met de advocatuur als specialisatie, werd door haar besloten om zelfstandig te beginnen en de opgedane kennis aan te bieden aan bedrijven die nood hebben aan gekwalificeerde mensen. Hierbij staat de elektronische snelweg eveneens ter beschikking om afgewerkte projecten dadelijk naar de bedrijven te sturen zonder verder tijdverlies. Dictaat bijv. kan door de klant ofwel op analoge wijze in de vorm van tapes aangeleverd worden, ofwel op digitale wijze d.m.v. een stemrecorder/dictafoon (zonder tapes), waarna de ingesproken WAV geluidsbestanden met een eenvoudige muisklik op de harde schijf gekopieerd worden. Het geheel wordt dan via het internet naar Secro doorgestuurd. Dit geluidsbestand wordt vervolgens in een tekstbestand uitgetypt en onmiddellijk via het internet aan de klant teruggestuurd of in uitgeprinte vorm aan de klant bezorgd.

Bestanden kunnen eveneens op CD-rom’s aangeleverd worden. Ook Sony's ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) audiocompressiesysteem wordt door Secro bvba ondersteunt in de vorm van het HI-MD en MD MiniDisc schijfformaat. Dit systeem is een audiocompressietechnologie die zowel een hoge geluidskwaliteit als een hoge compressiepercentage bewerkstelligt. Zowel standaard schijven van 60, 74 en 80 minuten als 1GB schijven, die een betere ATRAC3plus audiocompressietechnologie en opname-indeling met langere opnametijden dan standaard MD-schijven bezitten, worden door Secro bvba ondersteunt.

Terug naar boven


The future is digital

Olympus
Grundig
Philips
Foto dictafoon
Olympus
Grundig
Philips

Het digitaal verwerken van dictaat is in opmars. De technologie, zowel op het mobiele gebied, als het verwerken aan de PC of notebook zelf, kent vele voordelen ten opzichte van de analoge systemen. Onmiddellijk opnemen, beveiligde data-opslag, eenvoudige gegevenstransmissie en conversie van uw dictaat, notities en stemoverdracht via e-mail dragen bij tot een snelle en veilige oplossing. Eenvoudige integratie in bestaande netwerken of stand-alone computersystemen. Geen tapes en geen enkel bewegend onderdeel maakt nog deel uit van het toestel, waardoor er geen onderhoud meer nodig is. De toestellen worden aangeboden met verbindingskabels en software om te navigeren in de Microsoft Windows besturingsomgeving.


Hoe werkt nu zo’n systeem? Er bestaan momenteel een drietal systemen op de markt die deze technologie aanbieden. Philips (met Speech Processing), Olympus (ViaVoice van IBM) en Grundig hebben gezamelijk een « gegevenscompressiestandaard » ontworpen. DSS of « Digital Speech Standard » genaamd. Hiermee wordt een bestand van tien minuten herleid tot één minuut in compressietoestand. Dit bericht wordt dan snel (low-cost) via het interne netwerk of via het internet naar waar dan ook gestuurd om verwerkt te worden door middel van transcriptie. Na transcriptie (perfect aanpassen van tekst en lay-out door de secretaresse) wordt het geluidsbestand onmiddellijk terug aan de opdrachtgever bezorgd. Geen verloren tapes of tijdverlies meer. In tegenstelling met taperecorders waarbij het bewerken van het dictaat onmogelijk is, optimaliseert u met digitale stemrecorders uw dagelijkse werk en biedt u directe bestandstoegang en bewerkingsfuncties zoals tussenvoegen, overschrijven en wissen - snel en gemakkelijk. Een voorziening om pauses uit te schakelen tussen het dictaat is eveneens voorzien waardoor de geheugencapaciteit zo effectief mogelijk benut wordt. En met de bijgevoegde software kunnen de geluidsbestanden op allerlei manieren gemanipuleerd worden, waardoor de productiviteit met 15 % kan toenemen boven een analoog dictafoonsysteem.


Hoe wordt het WAV geluidsbestand opgeslagen? De mobiele dictafoontoestellen gebruiken miniatuur gegevensdragers in de vorm van kaartjes (flash geheugen), interne geheugenchips of een snelle lezer/schrijver met PC-kaartadapter voor zeer veilige data opslag, terwijl de vaste modellen d.m.v. een seriële kabel met de computer verbonden zijn. De geluidsbestanden, aangebracht op de harde schijf, zijn d.m.v. de software eenvoudig te beheren en per e-mailattachment te versturen.


Hoe wordt het dictaat en notitie verzonden via e-mail? In het algemeen, een boodschap van één minuut vereist een opslagruimte van 1.3 MB. Door het gebruik van het zeer effectieve DSS-gegevenscompressieprogramma wordt het bestand gereduceerd tot slechts 102 KB in standard mode en maar 47 KB in long mode. De overdracht van uw dictaat is in luttele seconden gebeurd van eender welke plaats in de wereld tot aan zijn bestemming.
Op deze wijze kan de directeur, wanneer hij zich in het buitenland bevindt, het dictaat in de vorm van geluidsbestanden d.m.v. zijn laptopcomputer naar zijn directieassistente, die zich in het thuisland bevindt, verzenden. De transcriptie wordt dan onmiddellijk teruggestuurd, die ter plaatse afgedrukt wordt, waardoor de directeur dadelijk over de nodige documenten kan beschikken, gemakkelijk en snel...

Philips Speech Processing SA
Tweestationsstraat 80
1070 Brussel
België
Tel.: 00.32.2.525.7291
Fax: 00.32.2.525.7580
E-mail: speech.west-europa@philips.com
Philips Dictation Systems

Olympus Distributors
Olympus Belgium n.v.
Boomsesteenweg 77
2630 Aartselaar
België
Tel.: 00.32.3.870.58.00
Fax: 00.32.3.887.24.26
E-mail: http://www.nl.olympus.be/corporate/contactus.cfm
http://www.olympus.be
http://www.olympus-europa.com/voice/

ORdigiNAL B.V.
Editiestraat 9
1321 NG Almere
Tel.: +31 36 536 0455
Fax: +31 36 546 5699
E -mail: info@ordiginal.nl
http://www.grundig-gbs.nl
http://www.ordiginal.nl
Digital Speech Standard


Terug naar boven


Download

Foto dictafoon

Uitgebreide informatie, onder de vorm van brochures in verband met digitale dictafoontoestellen en accessoires, vindt u op deze pagina als PDF bestanden die u kunt downloaden.
U dient te beschikken over Acrobat Reader van Adobe om deze bestanden te kunnen weergeven. De nieuwste versie van dit programma kunt u gratis downloaden van de website van Adobe: http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html

Philips

Pocket Memo Digital 9300

SpeechMike Pro Digital 6174

Olympus

DM-1/DS-330/ VN-900/VN-1800/VN-3600/DW-90/DW-360/DS-330/DM1

DW-360/VN-3600

Grundig

GDV 4000-Digital Dictation System

Digta Digital Dictation Machine


Terug naar boven


Secro prijslijst

Diensten Prijs Opmerking
Dictaat €     3,00 Per minuut
Uittypen van
geschreven tekst
€   30,00 Per uur
Layout €   30,00 Per uur ontwerp in Publisher, Excel, Word, Outlook, Acces, Powerpoint
Vertalingen
Frans
Engels
Duits
€     3,00
€     3,00
€     3,00
Per regel van 60 aanslagen
Per regel van 60 aanslagen
Per regel van 60 aanslagen
Verplaatsingskosten €   30,00 Per dag, heen en terug, van en naar klant, buiten zone Mortsel en Antwerpen centrum
Algemeen werk €   30,00 Per uur (perforeren, snijden, nieten, plooien, sorteren, in kaften steken e.d.)
Prijzen exclusief B.T.W.

Terug naar boven


 

 

 

 

 

 

 

Home Freelance Secretariaat Diensten Contact