logo Segan logo Segan

SEGAN

Vriendenkring Senioren Eandis van de regio's Geraardsbergen Aalst en Ninove.

HOME

Aalst CED,GAZELEC, ENB, INTERCOM distributie Noord, ELECTRABEL, ELECTRABEL NETTEN VLAANDEREN, EANDIS en ook ICS-MIXT en TELENET, allemaal namen die aangeven dat er zich steeds evoluties voordeden in de sector van de Gas-, Electriciteits- en KabelTV-distributie

Maar ondanks deze wijzigingen ten gevolge van de diverse fusie's en reorganisaties hebben we er allen deel van uitgemaakt.

Na vele jaren werken komt er een tijd om te genieten van een welverdiende rust, alhoewel. Weinigen van onze oprustgestelde collega's vervelen zich, allen hebben ze een drukke agenda met zeer diverse activiteiten.

Ninove

Vanuit de bekommernis om mekaar niet uit het oog te verliezen hebben de bestuursleden van de diverse vriendenkringen uit de actieve periode van de regio's Geraardsbergen, Aalst en Ninove de  handen in elkaar geslagen en een nieuwe vriendenkring opgericht specifiek voor de oprustgestelde collega's.

Geraardsbergen

Na enkele bijeenkomsten en een peiling naar interesse, ging onze officiele oprichtingsvergadering door op 6 februari 2006 in de feestzaal De Kalvaar in Voorde.

We tellen sinds de start ongeveer 85 leden. Elk jaar organiseren we een 8-tal uiteenlopende activiteiten waar we telkens op een ruime belangstelling kunnen rekenen.

Verder op deze site kan je kennismaken met onze Vriendenkring SEGAN.