Greencraft Magische Kring Selkit

Het probleem van de Samsung CLX-3180

Samsung is een merk die Linux zeer genegen is. De fabrikant voorziet dan ook drivers voor Linux. Is er geen driver beschikbaar voor een bepaald model, dan voorziet Samsung in een Unified Driver, geschikt voor alle printers. Het probleem dat we opmerken is de CLX3180, een printer-scanner die erg slecht ondersteund wordt. Dat hoeft via de Unified Driver geen probleem te zijn, maar we merken op dat veel distributies ook deze oplossing niet meer aanbieden. Niet zo met Arch Linux. Alle Arch Distros bieden ondersteuning met de specifieke CLX3180 driver via AUR. Open de terminal en blijf ingelogd als user. Voer in: yaourt -S samsung-printers.Ga nu in uw menu naar Printer Config en Add Printer. De CLX 3180 wordt nu herkend en volledig ondersteund. Brand de recenste driver bij aankoop van uw Samsung printer op een CD, want Samsung heeft de kwalijke reputatie om na verloop van relatief korte tijd de driver van het Net te halen. UPDATE:De tests die ik uitgevoerd heb tonen voorlopig aan dat de CLX-3185-driver perfect werkt. Deze driver is beschikbaar bij alle distributies.