Greencraft Magische Kring Selkit

Linux met Virusscanner en Firewall.

Allereerst de Firewall. Een firewall is bij Linux niet strikt nodig, maar het kan zeker geen kwaad er een te hebben. KIjk in uw softwareinstallatieprogramma of ufw geinstalleerd is. Indien niet, installeer ufw. Open uw terminal en voer in: ufw enable. Klaar.Telkens de PC opgestart wordt zal de firewall mee opstarten.

Linux en de virusscanner.

Op zich heeft Linux geen virusscanner nodig.Het is namelijk heel erg moeilijk om uw code te infecteren met een virus wanneer deze code voor iedereen zichtbaar is. Er zijn weliswaar virussen voor Linux beschikbaar, maar deze werken alleen wanneer de gebruiker werkt als root. De meeste distributies maken daarom het werken als root onmogelijk. Een superuser heeft enkel administratierechten en heeft beperkt toegang tot het systeem. Ook een superuser kan geen schade aanrichten. De user daarentegen heeft helemaal geen administratierechten en is daarom de aangewezen gebruiker om op het net te werken.Een Linux systeem heeft dus drie profielen van gebruikers, zijnde de administrator met volledige toegang root, de administrator met beperkte toegang superuser su en de gebruiker zonder administratieve toegang user. Dus voor zichzelf heeft Linux geen virusscanner nodig. Wordt de PC toch geinfecteerd, wat uitermate zelden gebeurt, dan maakt men gewoon een nieuwe user aan via Instellingen Gebruikers. Verwijder daarna de geinfecteerde gebruiker en klaar. Een virusscanner is wel nodig wanneer het Linuxsysteem gebruikt wordt om Mac en zeker Windows-systemen te beveiligen. Sommigen stellen dat iedereen een virusscanner moet hebben, want stel dat een Linuxsysteem via mail toch een geinfecteerd bestand zou verzenden. Dit is uiteraard goed mogelijk, maar het is wel aan de Windowsgebruiker om het Windowssysteem te beveiligen met een goede scanner.