Sequoia's

in België, Nederland en Luxemburg

Cultivars

Hier kan je een overzicht van de cultivars van de mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) vinden.

Inhoud

Wat is een cultivar?

Een cultivar of een cultuurvariëteit is een genetisch stabiele vorm die op een betrouwbare manier kan gepropageerd worden, ofwel door zaad of enten. Het woord cultivar zelf is een samenstelling van het Engelse cultivated variety. Cultivars kunnen bepaalde selecties zijn met gewenste eigenschappen uit populaties van een bepaalde soort (zoals het geval met Sequoiadendron) of uit populaties hybriden tussen soorten. Bij sommige populaire genera, zoals Dahlia en Rosa zijn de genetische verbanden zo complex dat het nagenoeg onmogelijk is cultivars toe te wijzen aan een bepaalde soort. Bij sommige families, zoals de Orchidaceae, komen zelfs cultivars voor binnen verschillende genera.

Sequoiadendron giganteum 'French Beauty'
Een cultivar wordt geïdentificeerd door een unieke naam. Deze namen en manier van naamgeving worden in principe gereguleerd door de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP), conform de regels van de ISHS (International Society for Horticultural Science) Commission for Nomenclature and Cultivar Registration. Elk genus heeft een bepaalde International Cultivar Registration Authority (ICRA) waarbij cultivars kunnen geregistreerd worden. Deze registratie garandeert echter helemaal niet dat een cultivar onderscheidbaar is of dat ze nuttig is (Art IV.4 van ICNCP). Registratie als cultivar heeft geen rechtsgevolgen, anders dan het wereldwijd mogen voeren van een naam. De registratie zorgt ervoor dat éénzelfde naam niet voor twee verschillende cultivars kan gebruikt worden, maar sluit dus niet uit dat eenzelfde cultivar verschillende namen heeft (zo gebeurt het vaak dat eenzelfde plant in verschillende landen een andere naam heeft, vaak vanuit commercieel oogpunt).

Het benoemen van cultivars is in de praktijk meer een rommeltje, omdat sommige planten zonder degelijk vergelijken tot een bepaalde cultivar toegewezen worden, omdat kwekerijen soms niet geregistreerde cultivarnamen gebruiken, omdat sommige cultivarnamen verkeerd geschreven worden of omdat cultivars soms slecht beschreven zijn zodat het moeilijk is te bepalen welke cultivar een bepaalde plant nu precies is.

Deze pagina wil hierin wat meer duidelijkheid scheppen. Op onderstaande lijst worden alle cultivars opgesomd die ofwel erkend zijn door de ICRA bevoegd voor de soort Sequoiadendron giganteum of waarvan exemplaren met hun locatie gekend zijn op deze website of waarvan de cultivarnaam blijkbaar gebruikt wordt. Bij elke cultivar wordt de status weergegeven (zie RHS status en kleurcodes).

RHS status en kleurcodes

The color codes reflect the cultivar status in the database of the official Registration Authority for the species Sequoiadendron giganteum and that is the British Royal Horticultural Society (RHS). Since 1985 only one Sequoiadendron cultivar has been officially registered by the RHS: 'Hazel Smith' . The brief description provided was essentially that reproduced in Conifer Quarterly 19: 90 (2002).

Since few new introductions are being registered, the contents of the RHS database has mainly been extracted from literature by the registrars. The database is being completed in an alphabetical manner and at the moment has (2006) not gotten as far as Sequoiadendron. The registrar, Mr. Lawrie S.Springate, is in the process of checking books, nursery catalogues and journals but probably that still will not adequately account for many introductions made abroad, particularly in North America.

A major problem is that the Register and Checklist should only record names established under the International Code, i.e., established in print, with at least some description after 1958, not just published online, as happens with quite a few of the recent cultivars. Hopefully a number will turn up in printed catalogues in the future. In the meantime information about every cultivar that has some official information or description is shown here as "RHS description".

RHS statusBetekenis
accepted namecultivar is geregistreerd en geaccepteerd.
tentatively accepted namecultivar is geregistreerd en voorlopig geaccepteerd.
unchecked namecultivar is nog niet gecontroleerd en dus (nog) niet geaccepteerd.
name not found in literaturecultivar is niet geregistreerd en niet geaccepteerd (en dit is bekend bij de RHS).
(geen)deze cultivar is niet geregistreerd en dus ook niet geaccepteerd.

Cultivarlijst

Index

Lijst

 • Sequoiadendron giganteum 'Barabits Requiem'

  RHS status: accepted name

  Beschrijving:
  Elegante treurvorm, met een doorgroeiende rechte topscheut.
  Breder en met bleker groene schubben dan 'Pendulum'.
  De takken hangen ook minder stijl naar beneden, waardoor het geheel een meer gelijkmatiger kegelvormige structuur krijgt.
  Heeft in de winter vaak een doffere bruingroene kleur.
  Geselecteerd door Dr. Elemer Barabits, Barabits Nurseries, Sopron in Hongarije.

  Soms is de topscheut niet in staat rechtop door te groeien en krijgt deze cultivar een meer dramatisch uitzicht, waarbij de kroon zeer breed is en meerdere stijve overhangende takken de grond raken.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 292

  Foto van exemplaar 292

  Foto van exemplaar 306

  Foto van exemplaar 306

  Foto van exemplaar 320

  Foto van exemplaar 356

  Foto van exemplaar 357

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Blauer Eichzwerg'

  RHS status: accepted name

  Beschrijving:
  Traaggroeiende dwergvorm met dichte pyramidale structuur.
  De takken met talrijke stugge twijgjes, dicht bezet, met in vergelijking met de soort, relatief korte brede schubben.
  Op zonnige plaats krijgt ie een grauw blauwgroene kleur, in de winter doffer wordend.
  Deze dwergvorm is uit zaailingen ontstaan in 1989, en geselecteerd door Herbert Rihacek uit Oostenrijk. Blauwachtig loof, maar weer naar groen gaat in de winter.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 310

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Conrad Appel'

  RHS status: accepted name

  Beschrijving:
  Dwergvorm met relatief ijle kroon en vertakking tot op de grond.
  De schubben zijn helder groen.
  Vorstgevoelig.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 309

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Hazel Smith'

  RHS status: accepted name

  RHS beschrijving:
  The brief description provided was essentially that reproduced in Conifer Quarterly 19: 90 (2002): “Columnar and strikingly blue-green, hardy to USDA Zone 6 and perhaps Zone 5”. There is no comparision with ‘Glaucum’ in this publication. The account included “Ortet growing in the late originators’ garden. Originators: Don and Hazel Smith, Watnong Nursery, New Jersey. In May 2000 had height 59 ft, trunk diameter 34 in. (3 ft from ground) after about 40 years; estimated growth rate 1.5 ft per year.” The registrant also noted that it propagated well from cuttings.

  Beschrijving:
  Amerikaanse kloon.
  Pyramidale vorm met blauwgroene naalden, geselecteerd door Don en Hazel Smith, Watnong Nursery in New Jersey.
  Minder intens 'blauw' dan de cultivar 'Glaucum' maar groeikrachtiger. Zou ook winterharder zijn dan de soort.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 159

  Foto van exemplaar 305

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pygmaeum'

  RHS status: accepted name

  Beschrijving:
  Een brede plant met een opvallend dichte structuur, van Franse origine.
  Over het algemeen zonder doorgroeiende hoofdscheut, traaggroeiend en meestal onder de 2 meter hoog blijvend.
  Sommige exemplaren groeien kegelvormig en ontwikkelen wel een topscheut.
  Kenmerkend zacht aanvoelende fijne dunne schubben.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 313

  Foto van exemplaar 467

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Argentea Spicata'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Witbonte cultivar met dichte, brede kegelvormige groeiwijze.
  Twijgen dun, geven onderaan in de kroon een warrige indruk, loof met wit gekleurde stroken.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 304

  Foto van exemplaar 304

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Bajojeka'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Treurvorm. Het is niet onmiddellijk duidelijk waarin deze cultivar op een consequent aantoonbare manier verschilt van de andere treurvormen.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 319

  Foto van exemplaar 319

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Blue Iceberg'

  RHS status: tentatively accepted name

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Bultinck Yellow'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  De vorm en de groeiwijze is hetzelfde als bij de soort maar het jonge schot loopt mooi geel uit en de uiteindelijke hoogte is minder. Herkomst is van Bultinck kwekerijen in België.

  Groeiwijze als de soort, maar met minder groeikracht naar het schijnt.
  Jonge scheuten met citroengele gloed bij het uitlopen.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 307

  Foto van exemplaar 307

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Cannibal'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Opgaande, kegelvormige groeiwijze, met ijle takkenstructuur.
  De takken zijn getooid met opvallend lange zijtwijgen die niet meer vertakt zijn en 10-14 cm lang zijn.
  De schubben zijn grof en met een tot 7 mm lange afstaande top.
  Pieter Zwijnenburg jr. uit Boskoop heeft deze plant geselecteerd uit een partij zaailingen.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 291

  Foto van exemplaar 291

  Foto van exemplaar 358

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'French Beauty'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Aanvankelijk bossige opgerichte vorm, met minder grote groeikracht.
  Twijgen dun, opgericht en met talrijke witte delen.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 308

  Foto van exemplaar 308

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Glaucum'

  RHS status: tentatively accepted name

  RHS beschrijving:
  [Sequoia gigantea glauca Otto in Hamb. Gart. & Bl. Zeit 1860: 478].
  All shoots silver-glaucous, sometimes more slender than type (from Carrière 1867); (more blue-green, otherwise little different – Beissner 1891).

  Beschrijving:
  Een relatief smallere en conische vorm die iets trager groeit dan de soort.
  Loof is iets grauwer-blauw.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 297

  Foto van exemplaar 300

  Foto van exemplaar 322

  Foto van exemplaar 322

  Foto van exemplaar 470

  Foto van exemplaar 470

  Foto van exemplaar 531

  Foto van exemplaar 1037

  Foto van exemplaar 1038

  Foto van exemplaar 1076

  Foto van exemplaar 1182

  Foto van exemplaar 1197

  Foto van exemplaar 1197

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1198

  Foto van exemplaar 1220

  Foto van exemplaar 1261

  Foto van exemplaar 1261

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Greenpeace'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Deze cultivar onderscheidt zich in hoofdzaak door zijn afwijkende kleur, die we grasgroen kunnen noemen (ook tijdens de winter heeft hij een opvallend geelgroene kleur).

  Foto's:

  Foto van exemplaar 301

  Foto van exemplaar 301

  Foto van exemplaar 1035

  Foto van exemplaar 1036

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Little Stan'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Een nog vrij nieuwe dwergvorm die gevonden is in een partij zaailingen in Deurne. De vinder heeft de plant genoemd naar zijn toen nog kleine neefje.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Muller'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Geselecteerd in de kwekerij van Kurt Wittbold-Muller in Verden-Eitze, Duitsland.

  Type Wittbold Muller heeft een gelijkaardige groei als 'Glaucum' maar is niet zo helderblauw, eerder grijsblauw.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pendulum'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Zeer smal zuilvormig met overhangende top en hangende twijgen.
  De smalle opgerichte stam toont verscheidene knikken en bulten, vandaaruit hangen de takken en twijgen als manen stijl naar beneden, waardoor het geheel het uiterlijk van een zonderling sculptuur krijgt.
  Deze Franse kloon zou geïntroduceerd zijn door een kweker in Nantes in 1863.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 295

  Foto van exemplaar 295

  Foto van exemplaar 323

  Foto van exemplaar 323

  Foto van exemplaar 323

  Foto van exemplaar 323

  Foto van exemplaar 323

  Foto van exemplaar 468

  Foto van exemplaar 469

  Foto van exemplaar 1034

  Foto van exemplaar 1034

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pevé Bonsai'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Een kleine, traaggroeiende vorm die na 10 jaar slechts ongeveer één meter hoog is.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Philip Curtis'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Dwergvorm.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Powder Blue'

  RHS status: tentatively accepted name

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Variegatum'

  RHS status: tentatively accepted name

  Foto's:

  Foto van exemplaar 299

  Foto van exemplaar 299

  Foto van exemplaar 367

  Foto van exemplaar 367

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Von Martin'

  RHS status: tentatively accepted name

  Beschrijving:
  Kegelvormige mammoetboom, nagenoeg tot bij de grond gesloten, zeer dichte kroon.
  Niet noemenswaardig verschillend van een jong exemplaar van de vorm 'Compactum'.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 303

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Argenteum'

  RHS status: unchecked name

  RHS beschrijving:
  [Sequoia gigantea argentea hort. ex Beissn. (1891)].
  Shoots and leaves silver-variegated.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 352

  Foto van exemplaar 354

  Foto van exemplaar 354

  Foto van exemplaar 354

  Foto van exemplaar 355

  Foto van exemplaar 355

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Compactum'

  RHS status: unchecked name

  RHS beschrijving:
  Presumably correct only if cultivar name is taken from Wellingtonia pyramidata compacta [Otin père et fils ex] Carrière Rev. Hort. 1891: 166, but this source has not been seen cited by the official registrar. Sequoia gigantea glauca pyramidalis compacta Beissn. (1891) is usually cited instead. Beissner in turn cited Wellingtonia gigantea glauca pyramidalis compacta Otin (1889) but with an erroneous place of publication. Presumably he intended the Carrière reference above.
  A compact pyramid; branches very many, erect; much-divided; branchlets very dense; leaves very crowded, narrowly and densely imbricate, relatively short and slender, strikingly bluish glaucous especially when young (from Carrière, 1867). No longer in cultivation according to Welch & Haddow, 1993.

  There are several combinations and variations of the epithets above in use. The registrar believes ‘Glaucum’ and ‘Pyramidale Glaucum’ are distinct, but is not sure about the rest.

  Beschrijving:
  Een slanke en smalle pyramidale vorm met een compacte kroon, volgens Krüssmann tot 20 meter hoog. Gevonden in de Delaunay Nursery in Angers, Frankrijk.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 298

  Foto van exemplaar 321

  Foto van exemplaar 321

  Foto van exemplaar 321

  Foto van exemplaar 321

  Foto van exemplaar 321

  Foto van exemplaar 360

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Neuchatel'

  RHS status: unchecked name

  Beschrijving:
  Minder blauwgroen dan de soort.
  Schubben relatief kort, takken ijl.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 365

  Foto van exemplaar 365

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Glaucum Compactum'

  RHS status: name not found in literature

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Albospica'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Argentea Spicata'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Argenteospica'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Argentea Spicata'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Argenteovariegatum'

  RHS status: (geen)

  RHS beschrijving:
  One reference turned up to a specimen in a list of DeBelten Pinetum, Vorden, 1972, recorded by Welch in the RHS files with no proof that the name had ever been established.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Aurea'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Aureum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Aureum'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Diese seltene Form ist 1856 in Cork entstanden. Sie wächst langsamer als der Typ und wird kaum 20 m hoch. Die Triebspitzen sind stumpf gelb.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Ayers Rock'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Barts Green'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Geselecteerd in Diest-Webbekom, België, door een verzamelaar van Sequoiadendron. Langzaam groeiend, na 10 jaar ca. 3,5 meter hoog. Frisgroen loof, minder taksterfte dan de soort.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Butnick Yellow'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Bultinck Yellow'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Canibuc'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Chief'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Breed kegelvormig boompje.
  Silhouet is gesloten, overigens als de soort.
  Deze cultivar onderscheidt zich niet noemenswaardig qua kleur, grootte of structuur van de bladeren.
  Niet geregistreerde naam, afkomst en beschrijving onbekend.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 293

  Foto van exemplaar 359

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Cream Tower'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Same growth habit as the species but being a lemon colour probably slower growing. Further information in due course after some years of observation (source).

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Curley Green'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Groene naalden, de uiteinden van de takjes zijn gedraaid. Geselecteerd door Nelis Kools in Deurne.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Desperado'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Is zeer gelijkend aan Sequoiadendron giganteum 'Chief', eigenlijk er niet van te onderscheiden.
  Niet geregistreerde naam, afkomst en beschrijving onbekend.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 294

  Foto van exemplaar 361

  Foto van exemplaar 361

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Dolimore'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  A selection made in the South Island of New Zealand. Much more compact than the 'Pendulum' form. Still being evaluated (source).

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Dutchman'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Exceptionally Blue'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Blauwe vorm.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'France Beauty'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'French Beauty'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Glauca'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Glaucum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Green Lightening'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Frisgroene naalden, groeit zoals een normale Sequoiadendron giganteum. Geselecteerd door Nelis Kools in Deurne.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Green Stone'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Compacte, stugge, kegelvormige dwergcultivar.
  Dichte structuur met hard aanvoelende, grove, brede schubbetjes, groener dan deze bij de soort.
  Gevoelig voor vorst, verloor een deel van zijn vorm, en neemt dus niet echt in volume toe.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 312

  Foto van exemplaar 312

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Highlander'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Dwergvorm met brede korte schubben.
  Minder gesloten kroon en stugge structuur dan bij 'Viking' en 'Green Stone' bijvoorbeeld.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 302

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Julian'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  De kleinste cultivar in de collectie van Nelis Kools in Deurne. Na 7 jaar slechts 25 cm hoog. Extreem zeldzaam, omdat er weinig takjes kunnen van genomen worden om de cultivar te vermeerderen.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Kalmthout'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Een synoniem van 'Nanum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Konrad Apple'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Conrad Appel'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Lacy Blue'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Luzi'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Luzzi'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Luzzi'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Moonie Mini'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Moonies Mini'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Moonies Mini'

  RHS status: (geen)

  RHS beschrijving:
  “A witch’s broom, main trunk twisted like a pretzel, also the foliage”. (Welch & Haddow, 1993, possibly taken from the originators’ catalogue: Bucholz & Bucholz Nurs., Gaston, Pennsylvania).

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Nana'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Nanum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Nanum'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Boom met een eivormige groeiwijze. Dicht vertakkend met fris groen loof. Compacte vorm.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pendula'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Pendulum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pete`s Fastigiate'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Een zuilvormige cultivar die door een Brabantse kweker op het zaaibed is gevonden en de plant naar zichzelf heeft vernoemd.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pierie'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pirat'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wordt aangeboden door de kweker Pieter Zwijnenburg jr. uit Boskoop.

  Pirat zou zo'n 10 cm per jaar groeien.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Powdered Blue'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Synoniem van 'Powdered Blue'. Powder Blue is echter de officiële naam.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pyramidale Glaucum'

  RHS status: (geen)

  RHS beschrijving:
  [Sequoia gigantea pyramidalis glauca Hesse ex Schelle in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 29: 45. (1900)].
  Conical, glaucous foliage. No longer in cultivation according to Welch & Haddow, 1993. Possibly = 'Glaucum' – Den Ouden & Boom (1982).

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Pyramidalis Glauca'

  RHS status: (geen)

  RHS beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Pyramidale Glaucum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Saul-Klon'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Shulthirea'

  RHS status: (geen)

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Sulfurea'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Sulphurea'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Sulphurea'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Bultinck Yellow'.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 296

  Foto van exemplaar 296

  Foto van exemplaar 296

  Foto van exemplaar 366

  Foto van exemplaar 366

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Sulphureum'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Sulphurea'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Type Wittbold Muller'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Synoniem van 'Muller'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Variegata'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Variegatum'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Viking'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Compacte, breder dan hoge dwergcultivar.
  Dichte, stugge structuur met hard aanvoelende, grove, brede schubbetjes, donker grauwgroen in kleur vergelijkbaar met deze van de soort.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 290

  Foto van exemplaar 290

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Virides'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Wellicht synoniem van 'Viridis'.

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Viridis'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Brede opgaande vorm met losse kroonstructuur door de opgaande takken en uit elkaar staande twijgen.
  Uitlopen met bleke twijgpunten.
  Zou in Zwitserland geselecteerd zijn.
  Viridis heeft lichtgroene naalden.

  Foto's:

  Foto van exemplaar 311

  Foto van exemplaar 311

  Foto van exemplaar 311

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Yellow Stone'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  Zeer compacte vorm, met vooral in het voorjaar heel lichtgroen loof. In omloop gebracht door Pieter Zwijnenburg.

  Je zou kunnen denken dat naam verwijst naar de gele naalden, maar dit zou niet het geval zijn. De selector vernoemde deze cultivar naar het bekende Nationaal Park [1]

  Index
  Top van pagina

 • Sequoiadendron giganteum 'Yreka'

  RHS status: (geen)

  Beschrijving:
  A Bill Wilson find (source).

  Index
  Top van pagina

Deze website heeft een strikt informatief en geen commercieel karakter. Ik kan u dus niet vertellen hoe u bepaalde cultivars kan aanschaffen, daarvoor richt u zich best tot een boomkwekerij. Ik hoop op uw begrip.

Bronnen

 • International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP or Cultivated Plant Code), REGNUM VEGETABILE 133, 175 p, Quarterjack Publishing, Edition 6 (1995)
 • Conifers in the British Isles, a descriptive handbook. Alan F. Mitchell. Forestry Commission Booklet 33 (1972)
 • Lijst van ICRA's
 • Royal Horticultural Society (RHS)

Inhoudstafel - top van pagina

© Tim Bekaert