Sequoia's

in BelgiŽ, Nederland en Luxemburg

Geologie van BelgiŽ

Om de Condroz te kunnen plaatsen in de grote geologische structuur van zuidelijk BelgiŽ, geef ik hier onderstaande figuur (doorsnede noord-zuid).
Enige kennis over de geologische tijdschaal is handig.

Van noord naar zuid hebben we het massief (een massieve anticline) van Brabant. Ten noorden daarvan hebben we de afhellende, recente zeebodems van Vlaanderen en Nederland (later, tijdens de ijstijden, bedekt met lŲss). verder naar het zuiden hebben we het bekken (een massieve syncline) van Namen, het massief van Dave (heel erg samengedrukt ter hoogte van Dave zodat er bijna geen sprake meer is van een massief), het bekken van Dinant (met daarin de Condroz en de Fagne-Famenne) en tenslotte het massief van de Ardenne (de feitelijke "Ardennen").

Een vereenvoudigde, samenvattende schets van het NZ-profiel van Hannut tot Sedan. Veel aandacht is gegeven aan de Hercynische afzettingen (Devoon-Carboon).
Naar een figuur uit: Inleiding tot de geografie en geomorfologie van BelgiŽ, D. Goossens, 1984.

Ten zuiden van de Ardennen (in strikte zin) beginnen weer aflopende, recente zeebodems (Lotharingen of, in het Frans, het Pays de Gaume). Dit laatste maakt deel uit van het uitgestrekte bekken van Parijs. De Ardennen lopen in het oosten door naar de Duitse Eifel (geologisch zijn deze hetzelfde) en in het westen naar ArtesiŽ in Noord-Frankrijk en naar Zuid-Engeland (waarbij de grondlagen die in de Ardennen aan de oppervlakte liggen steeds dieper komen te liggen). In geologisch recente tijden is de zee door deze laatste anticline doorgebroken met als gevolg het Noordzeekanaal. De witte krijtrotsen van Dover in Engeland en Cap-Gris-Nez in Frankrijk zijn daar mooie getuigen van (deze zijn namelijk identiek en behoren tot dezelfde grondlaag).

Vlaanderen en zeker Nederland zijn veel eenvoudiger van structuur: dit zijn vrij jonge, zandige zeebodems die rusten op het massief van Brabant en, naarmate men meer naar het noorden gaat, steeds jonger worden. De lagen hellen dus in noordelijke richting. Het huidige landschap werd achteraf nog vrij sterk bepaald door fluviatiele (door de monding van grote rivieren) en glaciale (tijdens de ijstijden) invloeden.

Terug naar het kader over de Condroz
Inhoudstafel - top van pagina

© Tim Bekaert