Sequoia's

in België, Nederland en Luxemburg

Hoe meet of schat je de hoogte van een boom?

Er bestaan enkele eenvoudige methodes om de hoogte van een boom benaderend te schatten.

Ruwweg schatten kan je zelf op verschillende manieren doen:

 • door te vergelijken met de hoogte van een herkenbaar object nabij de stam, bv. een paaltje of een huis (ong. 2 à 3 meter hoog) waarvan je de hoogte kent of kan meten en door vanop een afstand te kijken hoeveel keer dat object er volgens jou in past. Dat kan je ook op een foto doen die liefst van zo ver mogelijk genomen is (om zo weinig mogelijk perspectiefvervorming van de boom te hebben) en met een zo groot mogelijke zoom (om zo weinig mogelijk lensdistortie te hebben).
 • een meer correcte methode is gebaseerd op de driehoeksmeetkunde: je begint aan de stam van de boom weg te wandelen totdat je de top van de boom onder een hoek van 45° ziet (dit kan je gemakkelijk met je arm nagaan). De hoogte van de boom is dan de afstand van de boom tot waar je nu staat (bv. 25 m) + jouw ooghoogte (dus de hoogte van de grond tot aan jouw ogen, bv. 1,7 m).

  Het principe is dat wanneer in een driehoek met een rechte hoek (90°) (de hoek grond-boom) er een hoek is van 45° (de hoek tussen jouw zichtlijn en de grond), dat dan de twee kleine zijden even lang zijn. De hoogte van de boom is dan even lang als de afstand van de boom-waarnemer. Maar aangezien jouw ogen zich niet op de grond bevinden, moet je jouw eigen ooghoogte er nog bijtellen (zie figuur).

  Mits een beetje oefening in het zetten van passen van één meter, kan je zo relatief snel de hoogte van iets benaderd bepalen. Als je jouw passen goed zet (of door gebruik te maken van een meetlint) en goed 45° kan schatten (of gebruikt maakt van een hoek- of clinometer), zou zo'n schatting in principe vrij goed moeten zijn. Toch moeten hoogtemetingen steeds met terughoudendheid bekeken worden.

  Als je niet zeker bent of jouw schatting van de hoek van 45° wel goed is, kan je het ook zo doen: neem bijvoorbeeld een stokje dat enkele tientallen centimeters lang is en houd dit vertikaal vast met gestrekte, horizontale arm. Loop van de boom weg totdat de top van de boom overeenkomt met de top van het stokje. Draai dan het stokje totdat het horizontaal is en onthoudt met welke plaats (even ver van jou als de boom) de top van het stokje overeenkomt. De hoogte van de boom is dan gelijk aan de afstand van dat punt tot de boom.

  Deze methodes veronderstellen wel dat de boom niet op een helling groeit en de top van de boom goed bepaald kan worden (door omstaande bomen of door de afronding van de kruin kan de top immers verborgen blijven). Met "de afstand tot de boom" wordt eigenlijk ook bedoeld: de afstand tot de loodrechte projectie van de top van de boom. Bij schuingroeiende bomen kunnen deze afstanden enkele meters verschillen. Bij perfect rechtgroeiende bomen is dit verschil de straal van de boom (de halve diameter) nabij de grond.

 • een derde en de meest nauwkeurige manier bestaat erin naar de top van de boom te klimmen en een zogenaamde "direct tape drop" uit te voeren. Vanzelfsprekend is dit niet voor iedereen weggelegd en dient dit niet zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te gebeuren. Deze methode wordt in de praktijk slechts zelden gebruikt. Op de foto rechts zie je Ronny Schreurs met een touwtje naar de top van een mammoetboom op het militair domein Massy in Houthalen-Helchteren klimmen om de hoogte ervan te bepalen.

  Beeldmateriaal van de "tape drop" meting van Hyperion, de hoogste boom ter wereld.

Hoogtes worden in de praktijk professioneel gemeten door met een hellingsmeter (clinometer) of met een vereenvoudigde versie van een landmetertoestel zoals de Suunto clinometer of de Forester Vertex enkele afstanden te meten en de hoogte te berekenen (eveneens door eenvoudige formuletjes van de driehoeksmeetkunde). Soms gebruikt men ook gewoon een meetlint maar dit wordt maar weinig gebruikt, tenzij voor recordbomen, omgevallen of omgezaagde bomen.

Hoe schat je het volume van een boom?

Inhoudstafel - top van pagina

© Tim Bekaert