Ons team bestond uit drie personen, v.l.n.r. Pierre Straet, Jean Gerrekens en Jules Aldenhoff, alle afkomstig uit Gemmenich.

Zowat een keer per maand kwamen wij om beurt bij een van de leden samen om nieuwe woorden te bespreken en de sinds de laatste keer in de computer ingevoerde woorden te verbeteren.

De initiator van het project was Jules Aldenhoff (+ 09.01.2003), professor i.r. voor Duitse Filologie aan de universiteit van Luik.

Jules was al langer met ons dialect bezig een heeft daarom een behoorlijk aantal woorden bijgedragen.

Verder hield hij zich ook met grammaticale en andere aspecten bezig, in het bijzonder met de vervoeging van de adjectieven.

In de inleiding worden overigens ook enkele basisregels van het dialect van Gemmenich toegelicht.

Jean Gerrekens (rechts), eveneens germanist en voormalige student van Jules Aldenhoff, houdt zich naast taalkundige ook met de technische aspecten van het woordenboek bezig.

Hij heeft eveneens de website opgezet waar u zich op dit ogenblik bevindt.

Pierre "Pierrot" Straet (links) Straet is onze"scheidsrechter" — als voetbalreferee heeft hij daar uiteindelijk de meeste ervaring in.

Hij heeft altijd in Gemmenich gewoond en is als dusdanig de taalkundig minst "bedorven".

Pierrot is ook regisseur van de dialecttoneelgroep "Liibhaaberbüün".