dhtml, html, javascript, internet, style sheets, DHTML, HTML, Javascript, Style Sheets, Internet, De computer van Voltaire, thuisbasis, Thuisbasis
Gelieve Netscape of Explorer 4.0 (of hoger) te gebruiken om deze pagina te bekijken.- INDEX -

Manuals & Primers
ARTIKELEN
VARIA


DHTML TUTORIAL :
 • les 1 (starten)
 • les 2 (oefening)
 • les 3 (ID attribuut)
 • les 4 (DIV en ID)

  Alle cursussen zijn gratis !
 • DHTML
  Door Ludo Cattoor, Webmaster.
  DYNAMIC HTML

  Met Dynamic HTML krijgen we de mogelijkheid om objecten aan te spreken en de eigenschappen van die objecten te veranderen.
  Tot nu toe was HTML vrij statisch. Het gaf de ontwerper niet veel mogelijkheden om objecten te manipuleren. Met DHTML wordt een betere basis gelegd om alle delen van een HTML pagina te beheren.

  Maar wat zijn nu objecten.

  Objecten bestaan reeds sinds meer dan dertig jaar. Ze dateren van de eerste computerwetenschappen. Maar werden uitsluitend gebruikt door de programmeur die een bepaald programma schreef.
  Met de opkomst van de hogere programmeertalen zoals C++ en JAVA werden objecten gemaakt die naderhand konden benaderd worden en veranderd.
  De laatste stap is het aanroepen van deze objecten en hun eigenschappen aanpassen aan uw wensen.

  Voorbeeld van objecten in een web-pagina :
  -venster -documenten -beelden of foto's -tabellen -applets -paragrafen
  Objecten hebben een zekere hiėrarchie waarin het venster (waarin we onze pagina's zien) het top-level object is, gevolgd door het document en dan door alle objecten in dat document.
  Om deze objecten aan te spreken en hun eigenschappen te veranderen zullen we hoofdzakelijk gebruik maken van Javascript.

  Een voorbeeld :
  window.document.all.hetobject.style.fontStyle
  We zullen dit even ontleden :
  « window » is het top-level object « document » is het object dat u in het window object ziet (en tweede in rang) « all » zijn alle objecten in het document « hetobject » is een object dat in het document gemaakt is met behulp van het attribuut ID in een tag « style » is een eigenschap van het object « hetobject » « fontstyle » is een eigenschap van een layer onder de « style » eigenschap