dhtml, html, javascript, internet, style sheets, DHTML, HTML, Javascript, Style Sheets, Internet, De computer van Voltaire, thuisbasis, Thuisbasis
Gelieve Netscape of Explorer 4.0 (of hoger) te gebruiken om deze pagina te bekijken.INDEX
Manuals & Primers
ARTIKELEN
VARIA


JAVASCRIPT TUTORIAL :
 • deel 1 (starten)
 • deel 2 (oefeningen)
 • deel 3 (oefeningen)
 • deel 4 (functies)
 • deel 6 (het HTML document)
 • deel 7 (elementen in een HTML document)
 • deel 8 (deel 2-elementen aanspreken)
 • deel 9 (het location object)
 • deel 10 (frames)
 • deel 11 (frames..vervolg)
 • deel 12 (frames..vervolg 2)
 • deel 13 (frames..vervolg 3)
 • deel 14 (frames..vervolg-4 en laatste deel)
 • deel 15 (het windows object)
 • deel 16 (Een venster een naam geven + sluiten)
 • deel 17 (Pagina's maken)
 • deel 18 (Timer, statusbar & Timeouts)
 • deel 19 (Objecten aanspreken, het DATE object)
 • deel 20 (Een algemene oefening)

  Javascript om mee te nemen.
 • JAVASCRIPT
  Door Ludo Cattoor, Webmaster.
  FUNCTIES : tweede deel

  Door een functie te maken die -hetzelfde- noemt, en deze drie keer aan te roepen (function call) krijgen we onze tekst driemaal op het scherm.
  We merken op dat de commando's in de functie gebundeld worden tussen { } aanhalingstekens en dat elke regel met een ; (puntkomma) wordt afgesloten.

  Een functie kan ook in samenwerking met een EVENT-HANDLER voorkomen. We hebben reeds de event-handle onClick gezien. We zullen hetzelfde event gebruiken om met variabelen in een functie te werken. Variabelen zullen verderdoor nog meer aan bod komen.

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Try</TITLE>

  <SCRIPT language="Javascript">

  function rekenen()
  {
  var x=12;
  var y=5;
  var result=x + y;

  alert(result);
  }

  </SCRIPT>
  </HEAD>
  <BODY>

  <FORM>
  <INPUT TYPE=button VALUE="Reken uit" onClick="rekenen()">
  </FORM>

  </BODY>
  </HTML>
  We klikken op de knop Rekenen en we krijgen een "alert" dialog-box met het totaal van de berekening in, dus 17.
  Dus hier hebben we een functie gemaakt en een handler (onClick). Door erop te klikken wordt de functie uitgewerkt.

  Om een variabele vast te leggen gebruiken we het woord -var-. Het totaal van de variabelen leggen we vast in de zojuist gemaakte variabele -result-. Om nu dat resultaat, dat vervat ligt in de variabele -result- (dus x+y of 12+5) op het scherm te tonen roepen we de -alert- box op. Daarvoor gebruiken we de event-handler onClick.
  Windows heeft verschillende van deze boxen die we kunnen oproepen. Maar daarover later meer.


  Volgende week :Het HTML document...