dhtml, html, javascript, internet, style sheets, DHTML, HTML, Javascript, Style Sheets, Internet, De computer van Voltaire, thuisbasis, Thuisbasis
Gelieve Netscape of Explorer 4.0 (of hoger) te gebruiken om deze pagina te bekijken.INDEX
Manuals & Primers
ARTIKELEN
VARIA


JAVASCRIPT TUTORIAL :
 • deel 1 (starten)
 • deel 2 (oefeningen)
 • deel 3 (oefeningen)
 • deel 4 (functies)
 • deel 5 (vervolg functies)
 • deel 6 (het HTML document)
 • deel 7 (elementen aanspreken)
 • deel 8 (deel2-elementen aanspreken)
 • deel 9 (het location object)
 • deel 10 (frames)
 • deel 11 (frames..vervolg)
 • deel 12 (frames..vervolg-2)
 • deel 14 (frames..vervolg-4 en laatste deel)
 • deel 15 (het windows object)
 • deel 16 (Een venster een naam geven + sluiten)
 • deel 17 (Pagina's maken)
 • deel 18 (Timer, statusbar & Timeouts)
 • deel 19 (Objecten aanspreken, het DATE object)
 • deel 20 (Een algemene oefening)

  Javascript om mee te nemen.
 • JAVASCRIPT
  Door Ludo Cattoor, Webmaster.
  FRAMES..vervolg 3

  We zullen nu iets dieper ingaan op de drie linken en de drie verschillende methodes die we hebben gebruikt om met deze linken de pagina's op te roepen.
  Eerst en vooral :
  <A HREF="Javascript:load('koffie.htm')">Link naar koffie </A>

  Hier laden we de functie load en zetten in de variabele (url) koffie.htm.
  Tussen de haakjes kunnen we een variabele zetten die in de functie load opgeroepen kan worden. Gezien we (url) gezet hebben, verwacht Javascript dat er een verwijzing naar een pagina in de variabele zal worden gezet. Men moet wel steeds de url respecteren. Indien de pagina in een sub-directory staat, moet men dit eveneens vermelden.
  Het concept van VARIABELEN is zeer interessant. We komen hier later op terug.
  <A HREF="melk.htm" TARGET="main">Link naar melk </A>

  Hier roepen we de pagina "melk.htm" op en zeggen hem van in de frame "main" te gaan staan.
  <A HREF="suiker.htm" TARGET="_top">Link naar suiker </A>

  Hier roepen we de pagina "suiker.htm" op en zeggen hem van _top (boven) te gaan staan.
  Als we TARGET=_top specifieren, dan zal de opgeroepn pagina (hier dus suiker.htm) zich "boven" de frame pagina's zetten. T.t.z. dat suiker.htm de actieve pagina wordt en niet meer hoofd.htm.

  De keuze die u moet maken tussen één van de methodes hangt af van hetgeen je wenst te bereiken.
  Als je het simpel wenst te houden is de TARGET methode het beste.
  Wens je vooral op variabelen te spelen, dan zul je de load functie moeten gebruiken.
  Kijk even naar het voorbeeld hieronder en naar de code op de volgende pagina:  We nemen terug onze pagina's met de 5 frames. We zullen nu in 1 frame 1 link zetten die automatisch in alle 4 overige frames een verschillende pagina zet.
  We hadden reeds onze 6 pagina's. T.t.z. de hoofdpagina die de frames maakt en de 5 pagina's (eerste.htm, tweede.htm, derde.htm, vierde.htm en vijfde.htm) die in elk van een frame worden getoond.
  In dezelfde directory zetten we nu nog eens 4 pagina's bij die we respectievelijk :
  • 11.htm
  • 22.htm
  • 33.htm
  • 44.htm
  noemen. In ieder van deze pagina's zetten we respectievelijk de tekst
  • ik ben 11.htm
  • ik ben 22.htm
  • ik ben 33.htm
  • ik ben 44.htm


  Volgende week :vervolg van deze oefening