dhtml, html, javascript, internet, style sheets, DHTML, HTML, Javascript, Style Sheets, Internet, De computer van Voltaire, thuisbasis, Thuisbasis
Gelieve Netscape of Explorer 4.0 (of hoger) te gebruiken om deze pagina te bekijken.INDEX
Manuals & Primers
ARTIKELEN
VARIA


JAVASCRIPT TUTORIAL :
 • deel 1 (starten)
 • deel 2 (oefeningen)
 • deel 3 (oefeningen)
 • deel 4 (functies)
 • deel 5 (vervolg functies)
 • deel 6 (het HTML document)
 • deel 7 (elementen aanspreken)
 • deel 8 (deel2-elementen aanspreken)
 • deel 9 (het location object)
 • deel 10 (frames)
 • deel 11 (frames..vervolg)
 • deel 12 (frames..vervolg-2)
 • deel 13 (frames..vervolg-3)
 • deel 14 (frames..vervolg-4 en laatste deel)
 • deel 15 (het windows object)
 • deel 16 (Een venster een naam geven + sluiten)
 • deel 17 (Pagina's maken)
 • deel 19 (Objecten aanspreken, het DATE object)
 • deel 20 (Een algemene oefening)

  Javascript om mee te nemen.
 • JAVASCRIPT
  Door Ludo Cattoor, Webmaster.
  TIMER & STATUSBAR

  Met Javascript kunnen we eveneens in de statusbar (onderaan uw venster) schrijven. Daarvoor moeten we een string aan de eigenschap STATUS van het object WINDOW toevoegen.
  We zullen in ons voorbeeld twee buttons in een document plaatsen. Bij het aanklikken van de button met de tekst "Schrijf" zal er een tekst in de statusbar worden geschreven. Bij het aanklikken van de tweede knop met de tekst "Wissen", zal alles gewist worden.

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>.</TILTE>

  <SCRIPT LANGUAGE="Javacsript">
  <!--hide

  function reklame(txt) {
  window.status=txt;
  }
  //-- >
  </SCRIPT>
  </HEAD>
  <BODY>

  <FORM>
  <INPUT TYPE="button" NAME="look" VALUE="Schrijf" onClick="reklame('laat eens zien wat je kunt');">
  <br><br>
  <INPUT TYPE="button" NAME="wissen" VALUE="Wissen" onClick="reklame('');">
  </FORM>

  </BODY>
  </HTML>

  Zoals sommige reeds zullen opgemerkt hebben, hebben we de tekststring in een variabele txt gezet. Deze variabele wordt toegevoegd aan de functie reklame.
  Waarom doen we dit op deze manier ? Nu kunnen we gelijk welke tekst in deze variabele opslaan. Iedere keer dat we de functie aanroepen, mogen we een andere tekst ingeven. In het tegenovergestelde geval zouden we voor iedere tekst een andere functie moeten schrijven.
  We kunnen eveneens verschillende variabelen aan één en dezelfde functie toevoegen. We scheiden ze wel door een komma.

  We geven dus onze tekst door met window.status=txt We wissen deze tekst door een lege string aan window.status door te geven. ""
  Een boodschap naar de statusbar kan eveneens worden doorgegeven door de event-handlers onMouseOver en onMouseOut.
  Zie volgende voorbeelden.
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>.</TITLE>

  </HEAD>
  <BODY>

  <A HREF="eerste.htm" onMouseOver='window.status="Niet klikken"; return true;' onMouseOut='window.status="";'>LINKS</A>

  </BODY>
  </HTML>


  TIMER & TIMEOUTS


  Hiermee zullen we de computer code en/of een script laten uitvoeren na een zekere tijd. De tijd zullen we met de methode setTimeout van het window-object instellen.

  Het eerste argument is de boodschap die in een ALERT box gegeven wordt en het tweede argument is de tijd in MILLISECONDEN (3 seconden = 3000 milliseconden).

  Hier is de code :
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>...</TITLE>

  <SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

  function timer() {
  setTimeout("alert('Vlug, onze tijd is om !')", 3000);
  }
  </SCRIPT>

  </HEAD>
  <BODY>

  <FORM>
  <INPUT TYPE=button VALUE=Timer onClick="timer()">
  </FORM>

  </BODY>
  </HTML>


  Volgende week :Forms...