dhtml, html, javascript, internet, style sheets, DHTML, HTML, Javascript, Style Sheets, Internet, De computer van Voltaire, thuisbasis, Thuisbasis


<HTML> Met deze tag beginnen we een HTML pagina.....
Commando's
GEEN
Een voorbeeld : < HTML >
Deze tag heeft eveneens een eindtag : Deze wordt op het einde van iedere pagina gezet.
< / HTML >


<HEAD> Deze tag komt steeds na de HTML tag.....
Commando's
GEEN
Een voorbeeld : < HEAD >
Deze tag heeft eveneens een eindtag : Deze wordt juist vr de BODY tag gezet.
< / HEAD >


<TITLE> Deze tag komt NA de HEAD tag.....
Commando's
GEEN
Een voorbeeld : < TITLE >
Deze tag heeft eveneens een eindtag : Deze zetten we juist na de titel die we aan de pagina geven.
< / TITLE >
Tussen beide tags plaatsen we de titel die we aan onze pagina wensen te geven. Deze titel of naam komt bovenaan in het venster van de browser, dus niet op de pagina zelf.


<BODY> Deze tag komt NA de HEAD eindtag.....
Commando's
ALINK
BACKGROUND
BGCOLOR
LEFTMARGIN
LINK
TEXT
TOPMARGIN
VLINK
MARGINWIDTH
MARGINHEIGHT
Een voorbeeld : < BODY >
Deze tag heeft eveneens een eindtag : Deze zetten we op het einde van de pagina, juist vr de HTML eindtag.
< / BODY >
Tussen beide tags (< BODY > en < / BODY >) plaatsen we alle tekst, afbeeldingen, foto's enz.. die we in onze pagina wensen.


Hoe ziet het geheel er uit ?
Wat je hieronder ziet is datgene dat je in je teksteditor zult inbrengen. Daarna bewaar je dit met de extensie .htm als tekst. Daarmee bedoel ik dat je de optie TEKST of TEXT ONLY aankruist wanneer je in je word-processor het commando "SAVE AS" geeft. Wanneer je dit gedaan hebt, kun je in Explorer (WIN95) het bestand aanklikken. Je zult opmerken dat het bestand in Explorer een wereldbol als ikoontje heeft. Explorer zal je de pagina in de Explorer browser tonen. Exact hetzelfde als zou je pagina op Internet staan. Voor de mensen die onder Win 3.11 werken wordt de Explorer (Verkenner) vervangen door de File Manager.
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > Onze eerste pagina < /TITLE >
< /HEAD >

< BODY > Hier zetten we de inhoud van onze pagina.< /BODY >
< /HTML >


Denk eraan : We maken een pagina in een tekst-editor of een HTML editor en bewaren het met de extensie .htm. Indien we met een word-processor werken zoals WORD of WP bewaren we onze pagina in TEXT ONLY en geven het eveneens de extensie .htm


<H*> Deze tag is een hoofding tag.....
Commando's
ALIGN
Er zijn 6 van deze tags; H1, H2, H3, H4, H5 en H6
We krijgen in dezelfde volgorde van elk een voorbeeld :

Goedemorgen    (dit is een H1 tag).

Goedemorgen    (dit is een H2 tag).

Goedemorgen    (dit is een H3 tag).

Goedemorgen    (dit is een H4 tag).

Goedemorgen    (dit is een H5 tag).
Goedemorgen    (dit is een H6 tag).
Deze tags hebben eveneens een eindtag : Deze zetten we juist na het woord of de zin die we als hoofding hebben gebruikt.
< / H1 > of < / H2 > enz....


<P> Met deze tag specifieren we een paragraaf.....
Commando's
ALIGN
Een voorbeeld : < P >

De afstand tussen het voorgaande is eveneens aangepast aan een paragraaf. T.t.z. dat er automatisch meer spatie gezet wordt door uw browser.


Deze tag heeft eveneens een eindtag : Deze wordt op het einde van de paragraaf gezet.
< / P >


Hoe ziet de code eruit ?
< HTML >
< HEAD >
< TITLE > Onze tweede pagina < /TITLE >
< /HEAD >

< BODY > Dit wordt onze eerste pagina die we in Explorer zullen bekijken.

< H1 > We gaan van groot naar klein ! < /H1 >
< H5 > Hieronder zullen we een paragraaf plaatsen : < /H5 >
< P > De HTML taal is niet moeilijk, 't is gemakkelijk. < /P >

< /BODY >
< /HTML >


En het resultaat is...


Dit wordt onze eerste pagina die we in Explorer zullen bekijken.

We gaan van groot naar klein !


Hieronder zullen we een paragraaf plaatsen :

De HTML taal is niet moeilijk, 't is gemakkelijk.

Designed by L.Cattoor @Webmaster