dhtml, html, javascript, internet, style sheets, DHTML, HTML, Javascript, Style Sheets, Internet, De computer van Voltaire, thuisbasis, Thuisbasis

Adresseringsconcepten op INTERNET....


    TCP/IP
Er moet tussen beide computers dus zowel de server als de client een overeenstemming bestaan aangaande de overdracht van gegevens.
Dit wordt geleverd door het protocol, of met andere woorden de "taal" waarmee beide computers met elkaar zullen spreken. Zulk een protocol is het HTTP en het TCP/IP.
   


Internet is een open netwerk. Op dit netwerk maken we gebruik van het TCP/IP protocol om gegevens uit te wisselen.
Maar waarom het TCP/IP ?
TCP/IP is een pakketgeschakeld protocol waarbij de gegevens in kleine pakketjes onafhankelijk van elkaar worden verzonden. De communicatiesoftware plaatst de pakketten weer in de juiste volgorde, detecteert eventuele fouten in het ontvangen om indien nodig bepaalde pakketten opnieuw te vragen totdat alles OK is.


Maar waarom ?

Dit liet toe om bij de voorloper van Internet, ARPANET, informatie in kleine pakketjes te versturen langs verschillende wegen.
Zoals altijd ging het om een oplossing voor een militair probleem. In geval van een oorlog, en bij het platleggen van sommige computers in een netwerk, was het nodig dat de overige computers toch hun gegevens konden blijven uitwisselen. Was een deel van het netwerk er niet meer, dan werden de gegevens langs een andere weg naar elkaar toegestuurd. Dit maakte het netwerk onkwetsbaar. (of toch bijna).
De doelstelling van de militairen was een netwerk dat altijd bleef werken.
Toch werd na een tijd dit netwerk te licht bevonden en zijn de militairen overgestapt naar MILnet.
Van toen af werd dit protocol gemeengoed tussen de verschillende universiteiten die met elkaar verbonden waren.


Het adresseringsschema :

TCP/IP zijn een hele reeks aanvullende protocols die ťťn voornaam aspect hebben :

Er bestaan drie klassen van netwerken :


Klasse A : kan tot 16.000.000 computers per netwerk hebben
Klasse B : kan tot 65.000 computers per netwerk hebben
Klasse C : kan tot 256 computers per netwerk hebben

Een IP adres is samengesteld uit 32 bits, verdeeld in 8 bis. Dus 4 x 8 bits.
Elk adres bestaat uit een netwerknummer en een computernummer.


KlasseNetwerknummerComputernummer
Klasse A125.25.63.249
Klasse B178.17.75.247
Klasse C221.19.78.215Klasse A start met 1 tot 127.
Klasse B start op 128 tot 191.
Klasse C start op 192 tot 223.


Addendum door Bart Hanssens.
Er zijn nog class D (multicast) en class E (reserved) IP-addresses (zie RFC 1020). Belangrijker is evenwel dat men tegenwoordig de onderverdeling in classes niet meer helemaal naleeft ('Classless Inter-Domain Routing' genoemd) omdat er - door het succes van Internet - gewoon veel te weinig IP-nummers zijn om zo'n systeem te kunnen handhaven.

Nawoord ThuisBasis.
Het is niet de bedoeling om in deze mini-cursus dieper in te gaan op deze correcte uitleg maar raden we eenieder die zich wenst te verdiepen in TCP/IP en classes een goed boek zoals "Het internet handboek" van Jeroen Vanheste, uitgeverij Addison Wesley, aan of sites gespecialiseerd in netwerken.
(Er zijn natuurlijk een hoop uitstekende boeken en naslagwerken over netwerken en TCP/IP).

Door het IP adres van een computer te bekomen kun je zien van welk soort netwerk hij deel uitmaakt.
Maar dit is wel het enige dat je eruit kunt opmaken.
Het onthouden van deze adressering is voor computers geen probleem, maar voor mensen is dit enorm moeilijk. Het onthouden van al deze cijfers is gewoon onmogelijk.

En hier komt het DNS = Domain Name System op de proppen :
Dit systeem zal al deze computernummers vertalen. Wij geven een naam in, het DNS systeem zet dit om in een IP computeradres.vb. van een URL :                 http://ofido.cso.uiuc.gov

waar :
   http://   het protocol is dat door de browser wordt gebruikt.
   ofido   de naam van de computer is. Deze computer heeft eveneens een IP adres.
   cso      is de groep (netwerk) waar de computer deel van uitmaakt.
   gov      wil zeggen dat het een gouvernementele organisatie is.


De informatie mbt alle DNS namen ligt niet opgeslagen in 1 databank, maar in verschillende.
Uw locale server (provider) krijgt uw aanvraag binnen. Het opgegeven URL wordt van rechts naar links ingelezen. Ofwel kent de server dit adres ( iemand heeft het reeds opgevraagd), en dan wordt je binnen de kortste keren naar de site doorverbonden, of de server kent het adres nog niet.
Op dat ogenblik stuurt het zijn vraag naar een root-server.
Een root-server is een server die de adressen van het hoogste niveau, dus volledig rechts (in ons voorbeeld .gov) bijhoudt. Deze root-server zal hem zeggen welke computer het domain .gov beheert.
Deze computer zal hem verder doorsturen naar de computer die binnen .gov het gebied .uiuc beheert. Hij neemt kontakt op met die server en krijgt daar het adres van cso enz...
Nu dat uw server dit adres heeft, kan hij dit in zijn databank invullen.
Na een tijdje zal de server over een accurate en zo volledig mogelijke databank beschikking.

Domainregistratie in BelgiŽ :

Nakijken domainnamen in BelgiŽ :
HTTP

We kennen allen deze vier letters die we bij ieder begin van een URL (Uniform Resource Locater) intikken.
De afkorting staat voor HyperText Transfer Protocol.
Door dit voor een adres te zetten of door op een link te klikken, opent HTTP een TCP/IP sessie.
HTTP zal er verder op toezien dat telkens NA het binnenkomen van de gevraagde data, de connectie gesloten wordt. Zodoende wordt het net het minst belast.
(dit is minder en minder het geval door de toenemende aantal animaties en andere multimedia elementen die zware eisen stellen aan de datastroom, maar ook telkens een connectie vergen).
Wat gebeurt er wanneer we een URL aanklikken ?

    HTTP opent een TCP/IP sessie.
    TCP neemt de informatie (adres) in ontvangst, geeft het een nummer, en geeft het door aan het IP protocol.
    Het IP transporteert de gegevens langs de netwerklaag naar de bestemmeling.
    Daar neemt TCP het weer over, checkt alles, en geeft het aan uw browser.


Natuurlijk is dit alles veel ingewikkelder. We hebben nog niet gesproken over routers, ICMP, het MAC adres etc..
Voor diegene onder u die hierover meer wensen te weten raad ik volgende linken aan :


Alles over netwerken


Designed by L.Cattoor @Webmaster