Tomiki† Aikido.

 

Deze aikidostijl werd ontwikkeld door Kenji Tomiki, een professor lichamelijke opvoeding aan de Waseda Universiteit in Tokio die zowel judo als aikido beoefende.

Tomiki structureerde zijn aikido naar het model van Jigoro Kanoís judo en net als Kano judo, wou Tomiki aikido integreren in het Japanse onderwijssysteem en zag hij aikido als een competitiesport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kern bevat Tomiki aikido een beperkt aantal bewegingen met een zeer hoge integratiegraad (unsoku, tandoku undo en sotai dosa).Deze bewegingen resulteren in de kihon waza die gecodificeerd werden tot randori-no-kata. Wat je aanleert in de solo- en paaroefeningen is bruikbaar van de eerste tot de laatste techniek. De technieken zijn economisch, wat samen met hun beperkte aantal hun efficiŽntie ten goede komt. Met economisch wil gezegd zijn dat de technieken geen overbodige, dus geen lange bewegingen kennen† en dat† beweging afhankelijk is van de grote spiergroepen. Dit alles is geen nieuws, wat Tomiki aikido vooral onderscheidt is die systematische en logische samenhang van die beperkte reeks technieken en de daaraan gekoppelde methode om vaardigheid te verwerven.

In het denken van Tomiki zijn dit de twee pijlers waarop zijn aikido steunt: een techniek (waza) moet niet alleen aangeleerd worden, hij moet ook tot leven gewekt worden door het ontwikkelen van kunde (randori).

 

De technieken (kihon-waza) werden ontleend aan het aikido van Morihei Ueshiba en onderverdeeld in slagtechnieken, gewrichtstechnieken en vliedende technieken. Er zijn vijf slagtechnieken (atemi-waza) en veertien gewrichtstechnieken die op hun beurt onderverdeeld worden in twee groepen: zes elleboogtechnieken (hiji-waza): twee heup-, twee zijwaartse en twee armklemmen en acht polstechnieken (tekubi-waza): vier indraaiende en vier uitdraaiende polstorsies en drie vliedende technieken (uki waza).

 

 

 

†††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Tekstvak: Tekstvak:

ka

aikido

iaido

jodo

kata

info

nieuws

hoekje

shikado

varkens-

staartje