Advocatenkantoor Sigrid Volders

 

ERELONEN.

De vraag die bij heel wat cliŽnten op het puntje van de tong ligt, maar die veelal niet gesteld wordt : "Hoeveel ga ik voor mijn advocaat moeten betalen ?"

Sedert 1/1/2014 vallen advocaten onder de BTW regelgeving, waardoor U bovenop het ereloon en kosten, 21 % BTW dient te betalen. De op deze website vermeldde bedragen zijn exclusief BTW.
Er gelden geen vaste tarieven voor advocaten, zodat U zich best van tevoren informeert bij de door U geconsulteerde raadsman.

Het kantoor hanteert het principe van de transparantie. U weet van in het begin waar U staat, en welke kosten U (eventueel) mag verwachten. Desgewenst wordt gewerkt met het modelcontract van de Orde van Vlaamse Balies.

Wenst U een "Eerste Advies" ? Heeft U een vraag of probleem waar U graag een antwoord op wou, zonder dat een dossier dient te worden geopend ? Het kantoor hanteert een gereduceerd tarief voor deze eerste adviezen. Op deze manier poogt het kantoor de drempel te verlagen voor de rechtszoekende.

Ook de minvermogende wordt de mogelijkheid geboden zich tot het kantoor te wenden.Jaarlijks aanvaardt het kantoor een beperkt aantal pro-deo dossiers (juridische tweedelijnsbijstand), zodat men de mogelijkheid heeft zich (gratis of gedeeltelijk betalend naargelang de barema's van inkomsten) door een tableau advocaat in een gespecialiseerde materie te laten bijstaan. Ook minderjarigen kunnen op deze manier kosteloos geholpen worden.

In de overige dossiers (behoudens de invorderingen) wordt gewerkt met een staat van kosten en erelonen. 

Deze staat van kosten en erelonen kan eventueel ten laste vallen van Uw rechtsbijstandsverzekering.

Daarnaast kan op grond van de Wet van 21 april 2007 en het K.B. van 26 oktober 2007  in bepaalde gevallen de kost voor een advocaat (gedeeltelijk) verhaald worden  op de tegenpartij, middels het systeem van de rechtsplegingsvergoeding.

 

Voorstelling
Materies
Consultatie
Advies
Invorderingen
Erelonen
Links

Ligging

Juridische kennisgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honsemsestraat 31, 3370 Boutersem - tel : 016/89.48.50 - fax : 016/89.33.39 - BTW BE 0812.628.386 - e-mail : sigrid.volders@telenet.be 

 

webdesign Sigrid Volders- all content copyright 2005-2014