Advocatenkantoor Sigrid Volders

 

INVORDERINGEN.

1. Mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke recuperatie van de door U gemaakte invorderingskosten

Invorderingen nemen een aparte plaats in binnen de op kantoor behandelde dossiers. Het is mogelijk om een deel tot het geheel van de door U gemaakte kosten (inclusief de staat van kosten en erelonen van Uw advocaat), te recupereren bij de tegenpartij.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties was reeds een innovatie voor de veelal geplaagde schuldeiser welke geen betaling bekwam van zijn schuldenaars.

Artikel 6 van deze wet bepaalt dat indien partijen niet anders zijn overeengekomen, en de schuldenaar niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, de schuldeiser recht heeft op een redelijke schadeloosstelling door de schuldenaar voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
Door de meeste rechtsleer wordt aangenomen dat de gemaakte kosten voor de advocaat vallen onder de noemer “relevante invorderingskosten”.

Nog recenter zijn de Cassatie-arresten sedert 2 september 2004, welke eveneens de mogelijkheid voorzien om in geval van een contractuele wanprestatie, de kosten van een advocaat in aanmerking te laten komen als een vergoedbaar element.

Deze Cassatie-arresten zijn de aanleiding geweest voor de nieuwe wet van 21 april 2007 (met K.B. van 26 oktober 2007) welke voorziet in een sterke verhoging van de rechtsplegingsvergoedingen (het bedrag dat wordt toegekend aan de in het gelijk gestelde partij ter (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat).

Zo U onder de toepassingsvoorwaarden valt zal het kantoor dan ook steeds al het mogelijke doen opdat de door U gemaakte kosten bij de tegenpartij worden gelegd.

 

Voorstelling
Materies
Consultatie
Advies
Invorderingen
Erelonen
Links

Ligging

Juridische kennisgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honsemsestraat 31, 3370 Boutersem - tel : 016/89.48.50 - fax : 016/89.33.39 - BTW BE 0812.628.386 - e-mail : sigrid.volders@telenet.be 

 

webdesign Sigrid Volders- all content copyright 2005-2014