Advocatenkantoor Sigrid Volders

 

INVORDERINGEN.

2. Hoe gaat een invordering in zijn werk ?

Een invordering verloopt gebruikelijk volgens drie stadia :

 
a.  De ingebrekestelling
Deze ingebrekestelling omvat een overzicht van de hoofdsom, de intresten en de kosten, welke binnen een welbepaalde, korte periode (gebruikelijk 15 dagen) dienen betaald te worden

b.  De dagvaarding en de behandeling door de rechtbank
Zo niet tot betaling wordt overgegaan, wordt de schuldenaar gedagvaard. In geval van betwisting kunnen besluiten uitgewisseld worden. Uiteindelijk volgt het vonnis van de rechtbank, waarmee U, in geval Uw vordering gegrond was, over een uitvoerbare titel kan beschikken.

c. De uitvoering van het vonnis (beslag, uitvoering, verkoop)
Zo de schuldenaar na het vonnis niet overgaat tot vrijwillige betaling, wordt het vonnis betekend en worden verdere uitvoeringsmaatregelen genomen om betaling te bekomen.

 

 

Voorstelling
Materies
Consultatie
Advies
Invorderingen
Erelonen
Links

Ligging

Juridische kennisgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honsemsestraat 31, 3370 Boutersem - tel : 016/89.48.50 - fax : 016/89.33.39 - BTW BE 0812.628.386 - e-mail : sigrid.volders@telenet.be 

 

webdesign Sigrid Volders- all content copyright 2005-2014