Advocatenkantoor Sigrid Volders

 

JURIDISCHE KENNISGEVING.

Vermeldingen in het kader van de Wet van dienstenwet van 26 maart 2010 (B.S. 30 april 2010 ed. 2) en de Dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet van 26 maart 2010 (B.S. 30 april 2010 ed. 2).

1.   Uw advocaat en haar kantoor 

Sigrid VOLDERS is advocaat in BelgiŽ en is ingeschreven aan de balie van Leuven.  Haar kantoor is gevestigd te 3700 BOUTERSEM, Honsemsestraat 31.

Sigrid VOLDERS oefent het beroep van advocaat in persoonlijke naam uit. Het ondernemingsnummer is 0812.628.386

De beroepsaansprakelijkheid van Sigrid VOLDERS is verzekerd bij ETHIAS Verzekering, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, als leidende verzekeraar en KBC Verzekeringen nv, met vennootschapszetel te Professor Roger Van Overstraetenplein 2, B-3000 Leuven als medeverzekeraar. De polis beroepsaansprakelijkheid verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.  De aansprakelijkheid van Sigrid Volders is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald in het betreffende geval.

 2.      Uw advocaat en zijn dienstverlening

De diensten die door Sigrid VOLDERS worden aangeboden, kunnen elektronisch in het Nederlands worden geraadpleegd via de website www.sigridvolders.be Alle bedragen op deze website vermeldt, zijn exclusief BTW

De volgende algemene voorwaarden en bepalingen worden gehanteerd door Sigrid VOLDERS: ď -Elke factuur of aanrekening, alsmede elke aanvraag tot provisie uitgaande van het kantoor is betaalbaar binnen de 8 dagen na uitgifte.
-Elk bezwaar tegen de factuur dient schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum het kantoor te bereiken, op straffe van verval.
-Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per beginnende maand. Tevens wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10 % toegepast, met een minimum van 75,00 EUR (exlusief BTW).
- In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht te TIENEN en de Rechtbanken van LEUVEN bevoegd.
 

 

Voorstelling
Materies
Consultatie
Advies
Invorderingen
Erelonen
Links

Ligging

Juridische kennisgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honsemsestraat 31, 3370 Boutersem - tel : 016/89.48.50 - fax : 016/89.33.39 - BTW BE 0812.628.386 - e-mail : sigrid.volders@telenet.be 

 

webdesign Sigrid Volders- all content copyright 2005-2014