Advocatenkantoor Sigrid Volders

 

MATERIES.

Het kantoor heeft zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven en maatschappijen als cliŽnteel en behandelt bij voorkeur (doch niet uitsluitend) de volgende materies :

Aansprakelijkheidsrecht
Alle problemen aangaande verkeersongelukken, lichamelijke schades, waterschades, brand, bouw (aansprakelijkheid aannemer, architect, bouwheer), expertises, diefstal, dieren, kinderen,... - vaak gaat het hier om verzekeringskwesties met tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen

Hippische materies
Alle mogelijke problemen aangaande paarden, van aansprakelijkheid voor ongevallen tot problemen met (internationale) koop/verkoop/dekkingen, koopvernietigende gebreken, diefstal, stalling bij derden,...

Burgerlijk recht
Huur/handelshuur/pacht, personenrecht (echtscheidingen, ontkenning vaderschap, erkenning, adoptie, voogdij), goederenrecht (eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, burenhinder) erfenissen, schenkingen,...

Jeugdrecht
Zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk vlak. Voor de minderjarige is de tussenkomst kosteloos, na tussenkomst van het Bureau voor Juridische Bijstand.


Verbintenissenrecht
Alle mogelijke overeenkomsten en interpretatieproblemen (dwaling, bedrog,...), koop/verkoop/leasing/ruil,...


Strafrecht
Vnl. zedenfeiten, drugs, diefstallen en fysieke integriteit : eveneens burgerlijke partijstellingen, en de strafrechtelijke verdediging voor Politierechtbanken...

Handelsrecht
Invorderingen, facturen, niet conforme levering, gebrekkige uitvoering van werken/diensten,...

In materies waarin het kantoor niet is gespecialiseerd, wordt U graag doorverwezen naar de gespecialiseerde kantoren.

 

Voorstelling
Materies
Consultatie
Advies
Invorderingen
Erelonen
Links

Ligging

Juridische kennisgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honsemsestraat 31, 3370 Boutersem - tel : 016/89.48.50 - fax : 016/89.33.39 - BTW BE 0812.628.386 - e-mail : sigrid.volders@telenet.be 

 

webdesign Sigrid Volders- all content copyright 2005-2014