wp670393a7_0f.jpg
Association of Canonesses of the Holy Sepulchre
Welkom

Wij zijn gemeenschappen van vrouwen
die antwoord geven aan een roep van de Geest.
Wij kozen voor een leven van toewijding
in gemeenschap
geïnspireerd door het apostolische leven
van de eerste Kerk.

Onze roeping vindt haar wortels
bij de eerste vrouwen uit het evangelie
bij het Graf van de Heer,
aan wie de zending werd toevertrouwd
om het leven, de dood en de verrijzenis van Christus
te verkondigen.
wp7e03d029_0f.jpg
Herkenrode (België)
Brasil
wpb6f371c1_0f.jpg
England
Maarssen (Nederland)
wpcbfa68ed_0f.jpg
wpa70e52ee_0f.jpg
wp9f695d4f_0f.jpg
Brugge (België)
wp26f2b143.png
Turnhout-Tongerlo (België)
Zaragoza (España)
wp6601e3f6_0f.jpg
wp48416d7d.png
Welcome

We are Communities of women
answering a call of the Spirit.
We live a vowed life in Community
inspired by the apostolic life of the early Church.

Our call finds its roots
in the first Gospel women at the tomb,
who were entrusted with the message
to proclaim the life, death
and resurrection of Christ.
Bienvenu

Nous sommes des communautés de femmes,
qui répondent à un appel de l’Esprit.
Nous avons choisi de vivre avec des vœux
en communauté inspirées par la vie apostolique
de la première Eglise.

Notre vocation trouve ses origines
dans les premières femmes de l’Evangile
au tombeau du Seigneur – à qui on a confié
la tâche de proclamer la vie, la mort
et la Résurrection du Christ.
wp25b57907_0f.jpg
wpb1e1954d_0f.jpg
wp5793ee74_0f.jpg
wpf0804ec9_0f.jpg
Kindu