wp670393a7_0f.jpg
Association of Canonesses of the Holy Sepulchre
Liturgie / Liturgy

'Onze liturgie is de uitdrukking en bevestiging van onze eenheid van hart en ziel op weg naar God'. (Constituties 35)

‘Our liturgy is the expression and confirmation of our unity of heart and mind on our way to God'. (Constitutions 35)

'Notre liturgie est l’expression et la confirmation de notre unité de cœur et d’âme en route vers Dieu'. (Constitutions 35)

De viering van de liturgie is
een wezenlijk onderdeel van kanonikaal leven.
Zij moet uitnodigend en creatief zijn,
open en toegankelijk,
gericht op de participatie van alle aanwezigen
en betrokken op het wereldgebeuren.

(Rapport 2006)
wp53f9bc57.png
wpf6a91239.jpg
wp983d0b20_0f.jpg
wpea75c748_0f.jpg
wpa11631dd_0f.jpg
wp73283c20_0f.jpg
wp4b1f2596_0f.jpg
wp4698befd_0f.jpg
wpc143b97b_0f.jpg
wp556b8dce_0f.jpg
wp4dd5ad45_0f.jpg
wpb4259b7b_0f.jpg
wp3bb487b1_0f.jpg
wp6dfdf0ec_0f.jpg
wp8d2c58ef_0f.jpg
wp48416fe7_0f.jpg

The celebration of the liturgy is
an essential part of Canonical Life.
It has to be inviting and creative,
open and accessible,
focussed on the participation of
all the people present
and on what is happening in the world.
(2006 Report)

La célébration de la liturgie est
une partie essentielle de la Vie Canoniale.  
Il faut qu’elle soit engageante et créatrice,
ouverte et accessible, centrée sur la participation de tous ceux qui sont présents
et sur ce qui se passe dans le monde.

(Rapport 2006)